czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (598) z dnia 10.02.2024

Nadgodziny w ramach indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy

W zakładzie pracy stosowany jest podstawowy system czasu pracy. Pora nocna została określona w przedziale od 2200 do 600. W obwieszczeniu o czasie pracy jest postanowienie, zgodnie z którym wobec kierowcy stosuje się indywidualny rozkład czasu pracy. Dodatkowo zawarte jest porozumienie o ruchomym czasie pracy. Kierowca zatrudniony w indywidualnym rozkładzie czasu pracy w danym miesiącu raz rozpoczął pracę o 530, a zakończył o 1400. Jak rozliczyć dodatkowe 30 minut pracy?

Zgodnie z art. 142 K.p., na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty. Jego wprowadzenie w ww. trybie jest przy tym jedną z okoliczności wyłączających obowiązek sporządzania dla pracownika rozkładów czasu pracy. Ma to ścisły związek z celem, któremu służy stosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy, czyli umożliwieniu pracownikowi łączenia obowiązków zawodowych z prywatnymi, np. studiami wieczorowymi lub zaocznymi. W takich okolicznościach pracownik wskazuje we wniosku, że np. od poniedziałku do środy chciałby pracować od 800 do 1600, w czwartki z uwagi na zajęcia na uczelni od 700 do 1500, a w piątki od 600 do 1400. Zaakceptowanie takiego wniosku przez pracodawcę powoduje, że układanie rozkładów czasu pracy dla takiego pracownika traci sens, skoro wynika on bezpośrednio z treści zaakceptowanego wniosku.

Dla Prenumeratorów GOFIN

W przypadku zatrudnienia na stanowisku kierowcy, indywidualny rozkład czasu pracy ma inny charakter. Bliżej mu bowiem do ruchomego czasu pracy z art. 1401 K.p., niż do przedstawionego wcześniej indywidualnego rozkładu czasu pracy. Drugą z wymienionych instytucji reguluje art. 8 ust. 2-4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2022 r. poz. 1473 ze zm.), wskazując, że indywidualny rozkład czasu pracy pracownika ustalany przez pracodawcę może przewidywać różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy. W takim przypadku ponowne wykonywanie pracy przez pracownika w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

Ważne: Zastosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy kierowców wymaga zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową, a w przypadku pracodawców, którzy nie są objęci działaniem takiej organizacji, indywidualny rozkład czasu pracy wprowadza się po porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Prawidłowe stosowanie indywidualnego rozkładu czasu pracy kierowców wymaga jednocześnie, by planowanie ponownego rozpoczęcia pracy w tej samej dobie nie naruszało prawa kierowcy do odpoczynków dobowych i tygodniowych. To, wraz z normą art. 11 ust. 2a ustawy o czasie pracy kierowców, zgodnie z którą dla kierowców wykonujących przewóz rzeczy lub okazjonalny przewóz osób nie ustala się rozkładów czasu pracy powoduje, że w razie braku grafiku faktyczna godzina rozpoczęcia pracy jest tożsama z planowaną godziną rozpoczęcia pracy, co ma istotny wpływ na rozliczanie czasu pracy kierowców.

Odnosząc powyższe do pytania Czytelnika, wątpliwość budzi zawarte porozumienie o ruchomym czasie pracy, gdyż jeśli pracodawca zawarł je z zakładowymi organizacjami związkowymi, lub w razie ich braku z przedstawicielami pracowników na podstawie art. 150 § 3 K.p., nie jest to równoznaczne z wprowadzeniem w tym trybie indywidualnego rozkładu czasu pracy kierowców. Z kolei wzmianka w obwieszczeniu o czasie pracy kierowców o stosowaniu wobec nich indywidualnego rozkładu czasu pracy, nie spełnia wymogów wynikających z art. 8 ust. 3 ustawy o czasie pracy kierowców, ponieważ wymaga on zawarcia odrębnego porozumienia z zakładową organizacją związkową, lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy.

Zakładając, że wobec kierowcy prawidłowo wprowadzono indywidualny rozkład czasu pracy, fakt, iż w danym miesiącu jednokrotnie rozpoczął pracę o 530 i zakończył w tym samym dniu o 1400 nie prowadzi do naruszenia przepisów. To mogłoby mieć miejsce wyłącznie u kierowcy prowadzącego pojazd wyłączony spod przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego... (Dz. Urz. UE L 2006.102.1 z późn. zm.), gdyż u kierowców pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony pierwszeństwo stosowania przepisów międzynarodowych, którym nie jest znana instytucja doby pracowniczej powoduje, że dwukrotne rozpoczęcie pracy w tej samej dobie nie może być podstawą ukarania za wykroczenie, o ile kierowca miał zapewniony minimalny okres odpoczynku dobowego. Wobec wykonywania pracy przez 8,5 godziny, w tym dniu wystąpiło 30 minut (0,5) nadgodziny, co wymagało rekompensaty. Przy indywidualnym rozkładzie czasu pracy nadgodzinami będzie ostatnie 30 minut pracy, tj. od 1330 do 1400, za które kierowca nabył prawo do 50% dodatku do normalnego wynagrodzenia, przy założeniu, że są to przekroczenia dobowe w porze dziennej.

Gdyby jednak okazało się, że pracodawca nie wprowadził prawidłowo indywidualnego rozkładu czasu pracy kierowców, trzeba przyjąć, że do rozliczania czasu pracy tego pracownika ma zastosowanie instytucja doby pracowniczej. W takim przypadku, przy założeniu, że poprzednia doba robocza rozpoczęła się o 600, 30 minut nadgodzin wystąpi na początku tej dniówki roboczej, pomiędzy 530 a 600, stanowiąc w istocie przekroczenie dobowej normy czasu pracy z poprzedniej dniówki roboczej, która trwa 24 godziny do 600 następnego dnia. W takiej sytuacji, jako nadgodziny dobowe przypadające na porę nocną (30 minut pracy) wymagałoby rekompensaty 100% dodatkiem do normalnego wynagrodzenia za pracę.

Podobnie w przypadku, gdyby taka dodatkowa praca miała miejsce po dniu wolnym, np. w astronomiczny poniedziałek - zakładając, że pracownik korzystał z niedzieli wolnej od pracy, lub w dniu pracy następującym bezpośrednio po ustawowo wolnym święcie. Zgodnie z art. 133 § 3 K.p. oraz art. 1519 § 2 K.p. niedziela oraz analogicznie święto trwa od godziny 600 w tym dniu, do godziny 600 w dniu następnym, a ustawa o czasie pracy kierowców nie zawiera postanowień modyfikujących te zasady. W efekcie brak ingerencji w godziny trwania doby niedzielno-świątecznej, dopuszczalnej w wewnętrznych przepisach obowiązujących u pracodawcy, powoduje, że w omawianym przypadku te 30 minut pracy przypadają w myśl przepisów w dniu ustawowo wolnym od pracy. Rodzi to określone konsekwencje. Obowiązkiem pracodawcy jest w tych okolicznościach oddanie pracownikowi innego dnia wolnego, w przypadku niedzieli w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających lub następujących po takiej niedzieli, a jeżeli okaże się to niemożliwe do końca okresu rozliczeniowego (art. 15111 § 1 pkt 1 i § 2 K.p.). Jeśli zaś 30 minut przypada na dobę świąteczną, dzień wolny powinien być kierowcy wyznaczony do końca okresu rozliczeniowego (art. 15111 § 1 pkt 2 K.p.). W razie braku możliwości oddania dnia wolnego, 30 minut dodatkowej pracy wymaga w przedstawionych okolicznościach rekompensaty normalnym wynagrodzeniem uzupełnionym o 100% dodatek.

www.Czas-Pracy.pl - Czas pracy kierowców:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.