czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (487) z dnia 1.07.2019

Ewidencja czasu pracy kierowcy

Jak prowadzić ewidencję czasu pracy kierowców po zmianach obowiązujących od 1 stycznia br.? Jaki wpływ na zakres tej dokumentacji ma fakt zatrudnienia kierowcy w zadaniowym czasie pracy? Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy, jeśli prowadzi ewidencję w formie plików pobranych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy?

Elementy ewidencji czasu pracy zostały wyliczone w § 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Poza samą ewidencją czasu pracy rozporządzenie nakazuje przechowywanie wraz z indywidualną kartą wniosków pracownika: o zgodę na wyjście prywatne w godzinach pracy, o zwolnienie w celu opieki nad dzieckiem w wieku do 14. roku życia, o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy, stosowanie systemu skróconego tygodnia pracy lub weekendowego czasu pracy, o stosowanie ruchomego czasu pracy z art. 1401 § 1 lub § 2 K.p. Pracodawca musi ponadto przechowywać dokumenty związane ze stosowaniem zadaniowego czasu pracy, uzgodnieniem terminu odbioru dnia wolnego za pracę w dniu wolnym udzielonym w związku z planowaniem pracy w przeciętnie pięciodniowych tygodniach, wykonywaniem pracy w nadgodzinach lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami w gotowości do pracy.

Przepisy prawne Rozporządzenie w sprawie dokumentacji
pracowniczej dostępne jest w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

W związku z tymi stosunkowo nowymi regulacjami pojawia się pytanie, jak wpływają one na zasady ewidencjonowania czasu pracy kierowców? Ustawodawca dopuszcza bowiem prowadzenie ewidencji czasu pracy przedstawicieli tej grupy zawodowej na jeden z pięciu sposobów. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 z późn. zm.) ich ewidencja czasu pracy może przybrać formę:

 • zapisów na wykresówkach,
   
 • wydruków danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
   
 • plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,
   
 • innych dokumentów potwierdzających czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności, bądź
   
 • rejestrów opracowanych na podstawie ww. dokumentów.

W praktyce oznacza to, że obowiązek dostosowania ewidencji czasu pracy kierowców do wymogów wynikających z § 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej dotyczy tych przewoźników, którzy prowadzą ją w formie rejestrów opracowanych w oparciu o dane z wykresówek, karty kierowcy i tachografu cyfrowego, lub np. kart drogowych dokumentujących czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności. Taki rejestr to nic innego, jak indywidualna karta ewidencji czasu pracy, w której pracodawca musi ująć wszystkie elementy wymagane przez ww. rozporządzenie. W porównaniu do wcześniej obowiązujących przepisów, ewidencja musi zostać uzupełniona o godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy (odpowiednio dyżuru - ze wskazaniem miejsca jego pełnienia).

Wyjątek od tych zasad dotyczy kierowców zatrudnionych w zadaniowym czasie pracy (podobnie otrzymujących ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej). Zgodnie z art. 25 ust. 1a ustawy o czasie pracy kierowców, w stosunku do ww. kierowców nie ewidencjonuje się godzin pracy. W praktyce oznacza to, że ewidencja prowadzona dla takiego kierowcy w formie rejestru opracowanego w oparciu o dane z tachografu i karty kierowcy może ograniczyć się do wskazania dni pracy, rodzajów dni wolnych oraz wszelkich usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy. Prowadzenie uproszczonej ewidencji czasu pracy nie zwalnia jednak pracodawcy z obowiązku przechowywania wraz z nią dokumentów wymienionych w § 6 pkt 1 lit. b, c i d rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej.

Omawiane zmiany nie wywierają wpływu na zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców w formie wykresówek, danych (lub ich wydruków) z tachografu cyfrowego i karty kierowcy oraz np. kart drogowych. Jeśli pracodawca zdecyduje się nadać walor ewidencji czasu pracy plikom pobranym z karty kierowcy i tachografu cyfrowego, nie przetwarza ich zgodnie z § 6 pkt 1 lit. a rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, lecz przechowuje w formacie źródłowym. Musi on oczywiście uzupełnić tę dokumentację o pozostałe wnioski, dokumenty i zgody pracownika, o których mowa w § 6 pkt 1 lit. b, c i d rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej. Jednocześnie niezależnie od formy prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców, obowiązkiem pracodawcy jest prowadzenie dla każdego z nich odrębnej ewidencji nieobecności w pracy z podziałem na ich rodzaj i wymiar (art. 25 ust. 1b ustawy o czasie pracy kierowców). Powinna ona zawierać dane o nieobecnościach, za które pracodawcy wystawiają kierowcom zaświadczenia na podstawie art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców, stanowiąc ciągłość z danymi zarejestrowanymi przez tachograf (lub na karcie drogowej).

To oraz prowadzenie ewidencji w formie plików pobranych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy powoduje, że pracodawca trzykrotnie przedłuża okres przechowywania dokumentów pozwalających na ukaranie go za naruszenia czasu prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw i okresów odpoczynku przez kierowców.

Ważne: Dane z tachografu i karty kierowcy (podobnie jak wykresówki) przechowuje się przez 12 miesięcy od daty zapisu, natomiast nadając im walor ewidencji czasu pracy pracodawca automatycznie przedłuża okres ich przechowywania do 3 lat (art. 25 ust. 2 pkt 2 ustawy o czasie pracy kierowców).

Tu również pojawiła się pewna kontrowersja, gdyż w przypadku pozostałych pracowników art. 94 pkt 9b K.p. nakazuje przechowywanie dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej. Ustawa o czasie pracy kierowców, choć przewiduje krótszy okres przechowywania ewidencji czasu pracy, jako lex specjalis względem norm Kodeksu pracy korzysta tu jednak z pierwszeństwa stosowania, więc przewoźnik naszym zdaniem nie może zostać ukarany za usuwanie ewidencji czasu pracy po 3 latach od zakończenia ujętego w niej okresu.

Pracodawca prowadzący dla kierowcy zatrudnionego w systemie zadaniowym ewidencję czasu pracy w formie danych z tachografu i karty kierowcy nie wykorzystuje możliwości wynikających z tego systemu, gdyż przechowuje pełne dane o czasie pracy kierowcy (godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy, okresy korzystania z przerw w jeździe, odpoczynków dziennych, tygodniowych itp.). Takiej ewidencji nie można pozbawić informacji o godzinach pracy - wymagałoby to zmiany formy jej prowadzenia na rejestr opracowany na podstawie plików pobranych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. Jeśli pracodawca nie zdecyduje się na takie rozwiązanie, lepszym wyjściem byłaby zmiana systemu czasu pracy z zadaniowego na równoważny, który przy przewozach rzeczy lub okazjonalnym przewozie osób nie wymaga układania dla kierowcy grafików (art. 11 ust. 2a w związku z art. 15 ust. 6 ustawy o czasie pracy kierowców). Dzięki temu pracodawca uniknie kłopotliwego formułowania przydziału zadań przewozowych oraz zyska możliwość oficjalnego wpływu na rozkład pracy kierowcy w okresie wykonywania poszczególnych zadań przewozowych - gdyż w ramach systemu zadaniowego te kwestie pozostają w gestii samego kierowcy (art. 17 ustawy o czasie pracy kierowców).

Zwracamy uwagę! Wzór ewidencji czasu pracy dostępny jest na stronie internetowej www.druki.gofin.pl.

www.Czas-Pracy.pl - Czas pracy kierowców:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.