czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (377) z dnia 1.12.2014

Okresy rozliczeniowe kierowców zatrudnionych w systemie równoważnym

Czy pracodawca zatrudniający kierowców w ramach równoważnego czasu pracy może przedłużyć obowiązujący ich okres rozliczeniowy do 4 miesięcy w drodze porozumienia zawartego z przedstawicielami pracowników? Jakie okoliczności uzasadniają stosowanie tak długich okresów rozliczeniowych wobec kierowców?

Kwestia dopuszczalnej długości okresów rozliczeniowych, które mogą być stosowane wobec kierowców zatrudnionych w systemie równoważnym została uregulowana w art. 15 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.). Zgodnie z powołaną normą podstawowy, miesięczny okres rozliczeniowy może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych okolicznościach do 3 miesięcy. Jedynie w przypadku prac uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych można wydłużyć ten okres do 4 miesięcy.

Kompleksowa regulacja dotycząca maksymalnej długości okresów rozliczeniowych stosowanych wobec kierowców wykonujących zadania w równoważnym czasie pracy powoduje, że w tym zakresie brakuje podstaw, aby zastosować wobec nich rozwiązania przyjęte w Kodeksie pracy. Według art. 4 ustawy o czasie pracy kierowców, przepisy Kodeksu pracy znajdują zastosowanie wobec przedstawicieli tej grupy zawodowej jedynie w zakresie nieuregulowanym w tej ustawie. Jak wyżej wskazano, dopuszczalna długość okresów rozliczeniowych do nich nie należy. W efekcie należy przyjąć, iż do kierowców nie można stosować przepisów art. 129 § 2 K.p. oraz art. 150 § 3 i 4 K.p., pozwalających pracodawcom, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe, na przedłużenie stosowanych okresów rozliczeniowych nawet do 12 miesięcy w drodze porozumienia zawartego z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Takie porozumienie byłoby skuteczne tylko względem pozostałych pracowników (zatrudnionych na innym stanowisku niż kierowca).

Ważne: Wobec kierowców zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy, którzy nie wykonują przewozów uzależnionych od pory roku bądź warunków atmosferycznych, maksymalna długość okresu rozliczeniowego wynosi 3 miesiące.

Przykład

Pracodawca branży ogólnohandlowej stosował system równoważny oraz 3-miesięczny okres rozliczeniowy dla kierowców. Od 1 stycznia 2014 r. zgodnie z porozumieniem zawartym z przedstawicielami pracowników wprowadził dla nich 4-miesięczny okres rozliczeniowy. Zmianę potwierdzono odpowiednią modyfikacją regulaminu pracy oraz informacją o warunkach zatrudnienia.

Działanie pracodawcy jest nieprawidłowe, gdyż 4-miesięczny okres rozliczeniowy można wprowadzić tylko dla kierowców, których praca uzależniona jest od warunków atmosferycznych lub pory roku. Jeśli zatrudnieni kierowcy nie wykonują takich zadań, firma musi wrócić do 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego, mimo iż zawarła porozumienie z przedstawicielami pracowników. Takie porozumienie ma zastosowanie tylko do pracowników podlegających ogólnym przepisom Kodeksu pracy.

www.Czas-Pracy.pl - Czas pracy kierowców:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60