czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015

Ewidencja czasu pracy zatrudnionego na łączonym stanowisku kierowcy-pracownika fizycznego

Czy kierowcę zatrudnionego przy odśnieżaniu dróg obejmują regulacje ustawy o czasie pracy kierowców i obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń unijnych? W jaki sposób ewidencjonować czas pracy pracownika zatrudnionego na łączonym stanowisku pracy kierowcy-pracownika fizycznego? Czy w przypadku prowadzenia ewidencji w formie klasycznej karty, pracodawca musi przechowywać tarczki przez 3 lata? Czy w ewidencji czasu pracy takiego pracownika należy rozgraniczyć czas pracy kierowcy i okresy wykonywania prac fizycznych?

Łączone stanowisko pracy

Zatrudnienie na łączonym stanowisku pracy, obejmującym elementy pracy kierowcy oraz zadania przypisane pracownikowi fizycznemu pozwala stronom na wskazanie, który rodzaj pracy dominuje w zatrudnieniu tego pracownika. Jeśli będą to obowiązki kierowcy, w zakresie czasu pracy, będzie on podlegał pod szczególne regulacje ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012 r. poz. 1155 ze zm.). Odmiennie w przypadku, gdy dominować będą obowiązki pracownika fizycznego, gdyż w takich okolicznościach stosunek pracy podlega pod ogólne normy Kodeksu pracy. Jeśli pracownik nie zgadza się z decyzją podjętą przez pracodawcę, np. poddającą jego zatrudnienie ogólnym normom kodeksowym, może dochodzić swoich roszczeń jedynie na drodze sądowej. Takie wnioski płyną ze stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie umów o pracę kierowców (znak: GPP-302-4560-609/08/PE).


Zwracamy uwagę!
Wyjątek od tej zasady dotyczy kierowców pojazdów specjalnych, do których należy pług śnieżny, gdyż nie są one zaprojektowane do przewozu towarów lub rzeczy ani normalnie wykorzystywane do takich celów. W efekcie kierowca prowadzący taki pojazd nie wykonuje przewozu drogowego w rozumieniu art. 4 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych… (Dz. U. UE L 06.102.1), dalej rozporządzenia (WE) nr 561/2006. Skutkiem tego, wobec kierowcy pojazdu specjalnego nie znajdą zastosowania przepisy tego rozporządzenia. Co więcej w art. 13 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (WE) nr 561/2006, wprowadzającym fakultatywny katalog wyjątków od przepisów art. 5-9 tego rozporządzenia przewiduje się możliwość wyłączenia jego stosowania wobec kierowców wykonujących przewozy pojazdami używanymi w związku z utrzymaniem i kontrolą dróg. Do tej grupy zaliczają się niewątpliwie pługi śnieżne, używane do utrzymania przejezdności dróg w okresie zimy. W konsekwencji czas prowadzenia pojazdu takiego kierowcy nie podlega ograniczeniom wynikającym z omawianego rozporządzenia. Wynika to z faktu, iż ustawodawca wyłączył w art. 29 ustawy o czasie pracy kierowców wszystkie wymienione w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 kategorie pojazdów, czyli również użytkowane przy utrzymaniu dróg.

Do kierowcy zatrudnionego przy obsłudze pojazdu specjalnego nie znajdzie również zastosowania ustawa o czasie pracy kierowców, gdyż zgodnie z art. 1 określa ona prawa i obowiązki kierowców wykonujących przewóz drogowy, odwołując się w zakresie jego definicji do regulacji wspomnianego rozporządzenia unijnego. W efekcie pojazdy specjalne, które nie są przystosowane do przewozu osób lub rzeczy, ani nie są do tego wykorzystywane zostały wyłączone spod regulacji tej ustawy. To zaś powoduje, że czas pracy kierowców obsługujących pojazdy specjalne podlega w całości pod przepisy Kodeksu pracy.

Ewidencja czasu pracy

Bezpośrednim skutkiem powyższego rozstrzygnięcia jest obowiązek ewidencjonowania czasu pracy takiego kierowcy realizowany w oparciu o art. 149 K.p. oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.). W praktyce oznacza to obowiązek zaprowadzenia dla kierowcy indywidualnej karty ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach, w tym pracę w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, a także dyżury, urlopy, zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Ważne: Przepisy Kodeksu pracy nie określają minimalnego okresu przechowywania ewidencji czasu pracy, niemniej z uwagi na obowiązujący w stosunkach pracy 3-letni okres przedawnienia roszczeń zaleca się jej przechowywanie przez taki czas.

Pozwoli to na wykazanie w razie sporu sądowego, że pracodawca prawidłowo naliczał wynagrodzenie za faktyczne godziny pracy. W ramach klasycznej ewidencji pracowniczej, nie należy rozgraniczać czasu pracy w charakterze kierowcy i okresów przeznaczonych na realizację zadań pracownika fizycznego. Na czas pracy składają się łącznie oba te okresy. Celem prowadzenia ewidencji jest prawidłowe naliczenie wynagrodzenia za pracę i innych związanych z nią świadczeń, a do tego potrzebny jest łączny czas pracy z miesiąca lub okresu rozliczeniowego. Ponieważ ewidencja czasu pracy jest prowadzona zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, który przewiduje tylko jedną jej formę, pozostaje to bez wpływu na okres przechowywania wykresówek lub wydruków/danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego. Zgodnie z przepisami transportowymi powinny być one przechowywane przez okres co najmniej 12 miesięcy od dokonania rejestracji.

  Przykład  

Pracodawca zatrudnia pracownika na łączonym stanowisku pracy kierowcy-pracownika fizycznego. W ramach obowiązków służbowych odśnieża on drogi przy użyciu m.in. pługa śnieżnego. Jako pracownika zatrudnionego przy ich utrzymaniu, nie obejmują go regulacje rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz rozporządzenia (EWG) nr 3821/85 dotyczącego tachografów. Nie stosuje się do niego również przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, gdyż nie wykonuje on przewozu drogowego. Mimo to jego pojazd może być wyposażony w sprawny tachograf. Tarczki lub wydruki/dane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego nie będą jednak podlegały kontroli Państwowej Inspekcji Pracy czy Inspekcji Transportu Drogowego ze względu na niestosowanie przepisów o czasie pracy kierowców.

www.Czas-Pracy.pl - Czas pracy kierowców:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.