czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1052) z dnia 6.02.2014

Dodatkowe wymogi dla kierowcy samochodu o masie powyżej 3,5 tony

Firma zakupiła samochód ciężarowy (kwalifikowany jako specjalny) o masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Czy kierowanie pojazdem o takiej masie wymaga skierowania pracowników-kierowców na dodatkowe badania czy szkolenia? Jak wygląda informacja o przepisach dotyczących czasu pracy dla takich kierowców?

Osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy, które kierują pojazdem o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, są zobowiązane odbyć kwalifikację wstępną. Podlegają też obowiązkowi szkoleń okresowych oraz badań lekarskich w rozszerzonym zakresie. Dotyczy ich również wymóg badań psychologicznych). Obowiązki te wynikają głównie z ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.), w tym z art. 39a i 39j-39l ustawy. Informacja o przepisach dotyczących czasu pracy dla takich kierowców przygotowywana jest w wersji rozszerzonej, obejmującej regulacje wynikające z aktów prawa unijnego (więcej na powyższe tematy pisaliśmy w GP nr 8 z 2014 r. na str. 12).

W przedstawionej sytuacji pracodawca powinien też przeprowadzić analizę ryzyka zawodowego. Kierowanie samochodem ciężarowym powyżej 3,5 tony wiąże się bowiem z określonymi czynnikami ryzyka, a posiadanie przez pojazd statusu specjalnego dodatkowo powiększa ich zakres.

Samochody specjalne wyposażone są w dodatkowe urządzenia lub konstrukcje pozwalające wykonywać określone zadania. Takimi pojazdami są np. śmieciarki, beczkowozy czy betoniarki. W przypadku kierowania takimi samochodami z pewnością należy ustalić i opisać czynniki ryzyka zawodowego na stanowisku kierowcy. Trzeba też zasygnalizować, że w zależności od rodzaju samochodu specjalnego przepisy odrębne mogą przewidywać obowiązek odbycia specjalistycznych kursów (jak np. w przypadku samochodów specjalnych używanych dla celów sił zbrojnych).

Rozszerzona część informacji, m.in. dla kierowców kierujących
pojazdami dostawczymi powyżej 3,5 tony
( pierwsza część informacji patrz GP nr 8 z br., str. 12)

Ponadto, w związku z przepisami rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady… (Dz. Urz. UE L 102/1) lub Umowy AETR informuję, że:

12. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać 9 godzin, a tylko 2 razy w tygodniu może wynosić 10 godzin. Tygodniowy czas pracy nie może przekraczać 56 godzin w 6-ciu dniach prowadzenia pojazdu, a taki czas jazdy nie może spowodować naruszenia maksymalnego czasu pracy, o którym mowa w pkt 8 informacji. Dwutygodniowy czas pracy nie może przekraczać 90 godzin.

13. Po 4,5 godzinach czasu prowadzenia pojazdu powinna nastąpić przerwa w jeździe trwająca min. 45 minut, przy czym przerwa ta może być podzielona na 2 części trwające kolejno: minimum 15 minut i 30 minut.

14. W każdym 24-godzinnym okresie kierowca powinien skorzystać z odpoczynku dziennego. Regularny okres odpoczynku dziennego wynosi nieprzerwanie 11 godzin lub 12 godzin udzielanych w dwóch odcinkach trwających kolejno minimum: 3 godziny i 9 godzin.

W jednym tygodniu kierowca może wykorzystać 3 skrócone dzienne okresy odpoczynku trwające nie mniej niż po 9 godzin.

15. W każdym tygodniu kierowca powinien wykorzystać odpoczynek tygodniowy. Regularny odpoczynek tygodniowy powinien trwać 45 godzin, a raz na 2 tygodnie kierowca może wykorzystać skrócony okres odpoczynku trwający min. 24 godziny.

Skrócenie odpoczynku tygodniowego powinno być zrównoważone odpoczynkiem wykorzystanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia następującego po tygodniu, w którym skrócono odpoczynek; odpoczynek rekompensujący skrócenie powinien być dołączony do okresu odpoczynku trwającego co najmniej 9 godzin.

www.Czas-Pracy.pl - Czas pracy kierowców:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60