czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 13 (1263) z dnia 15.02.2016

Dodatek za nadgodziny 50% czy 100%?

Pracownik zatrudniony w podstawowej organizacji czasu pracy, wykonujący pracę po 8 godzin na dobę przez 5 dni w tygodniu, miał w jednym dniu zaplanowaną pracę w godzinach od 700 do 1500. Pracodawca kazał mu jednak stawić się do pracy już o 630. W dniu poprzedzającym ten dzień też miał zaplanowaną pracę od 700 do 1500, a pracował od 700 do 1600 na polecenie pracodawcy. Pora nocna w zakładzie obowiązuje od godziny 2200 do 600. Jak rozliczyć te 30 minut pracy, czy z dodatkiem 50% czy 100%?

Praca od godziny 630 do 700 miała miejsce w poprzedniej dobie pracowniczej. Spowodowała ona naruszenie normy dobowej i przypadała na porę dzienną, co skutkuje wypłatą dodatku do wynagrodzenia w wysokości 50%.

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Jest dopuszczalna w razie:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,
     
  • szczególnych potrzeb pracodawcy (art. 151 § 1 K.p.).

Przy rozliczaniu czasu pracy pracownika przekroczenia dobowe należy ustalać w obrębie doby pracowniczej. Przy czym przez dobę rozumie się 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 128 § 3 pkt 1 K.p.).

W sytuacji przedstawionej w pytaniu w obu dniach, w których doszło do pracy w godzinach nadliczbowych, rozkład czasu pracy pracownika przewidywał pracę od 700 do 1500. Na polecenie pracodawcy został on jednego dnia dłużej w pracy przez jedną godzinę, a następnego dnia stawił się w pracy pół godziny wcześniej. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku doszło do przekroczeń dobowych, gdyż pracownik wykonywał dodatkową pracę dwukrotnie w tej samej dobie pracowniczej.

Pierwsza doba pracownika trwała bowiem od godziny 700 pierwszego dnia pracy do godziny 700 dnia następnego. W tym czasie pracownik wykonywał pracę zgodnie z rozkładem od 700 do 1500, następnie przez godzinę od 1500 do 1600 świadczył pracę ponadnormatywną. Kolejnego dnia, ale jeszcze w tej samej dobie pracowniczej, polecono mu pracę od 630 do 700. W ten sposób dwukrotnie przekroczył on dobową normę czasu pracy i ze względu na to, że praca ta miała miejsce w porze dziennej, przysługuje mu dodatek do wynagrodzenia w wysokości 50% wynagrodzenia.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60