czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 37 (1287) z dnia 9.05.2016

Rozliczenie nadgodzin dobowych i średniotygodniowych

Pracownik wykonuje pracę według rozkładu od poniedziałku do piątku w godz. 7-15 (8 godz. na dobę). Dniami wolnymi od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy są soboty. Jeżeli pracownik pracuje w tygodniu powyżej 8 godz. na dobę, to w zamian przysługuje mu normalne wynagrodzenie i 50% dodatek. Czy w przypadku pracy w soboty, np. przez 10 godzin, należy też wypłacić mu 50% dodatek za te godziny? Regulamin przewiduje, że za pracę w niedziele i święta wypłaca się dodatki 100%. (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1001632)

W przedstawionej sytuacji pracownikowi za pracę w sobotę w ramach normy (tu: za 8 godzin) powinien być udzielony inny dzień wolny od pracy, a za 2 godziny przekraczające normę należy udzielić czasu wolnego zgodnie z art. 1512 K.p. lub wypłacić 50% dodatki z tytułu przekroczeń dobowych.

Zlecenie pracownikowi pracy w dniu wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy powoduje konieczność oddania w zamian innego dnia wolnego od pracy do końca okresu rozliczeniowego. Jak stanowi art. 1513 K.p. pracownikowi, który ze względu na okoliczności przewidziane w art. 151 § 1 K.p. wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Wskazana regulacja nie przewiduje odstępstw od tej zasady, a nieprzestrzeganie jej grozi pracodawcy grzywną na podstawie art. 281 pkt 5 K.p. Zasadniczo więc nie jest możliwe wypłacenie pracownikowi za pracę w sobotę, która jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, wynagrodzenia wraz z dodatkami. Może tak się jednak zdarzyć, gdy wynikną po stronie pracodawcy trudności w uzgodnieniu z pracownikiem terminu udzielenia dnia wolnego za taką pracę. Ponadto nieobecność pracownika w pracy np. z powodu choroby może być przeszkodą w wykorzystaniu w terminie dnia wolnego za pracę w sobotę. W takich przypadkach pracodawca może się obronić przed zarzutem popełnienia wykroczenia wobec pracownika.

Gdyby takie okoliczności zaistniały w omawianej sytuacji i pracodawca nie mógł z obiektywnych przyczyn udzielić pracownikowi innego dnia wolnego za pracę w sobotę, rekompensującego jednak tylko pracę przez pierwsze 8 godzin, to za te 8 godzin pracy w sobotę jest obowiązany wypłacić normalne wynagrodzenie i 100% dodatki (przekroczenia średniotygodniowe), a za pozostałe 2 godziny normalne wynagrodzenie i 50% dodatki (przekroczenia dobowe). Przekroczenia dobowe występują po przekroczeniu normy dobowej bądź przedłużonego wymiaru dobowego czasu pracy, a średniotygodniowe - gdy pracownik przepracuje więcej godzin przeciętnie w tygodniu niż wynosi norma w tym zakresie.

Nadgodziny z przekroczeń dobowych rozlicza się po zakończeniu każdego miesiąca. Natomiast ustalenia, czy doszło do przekroczeń średniotygodniowych dokonuje się po zakończeniu okresu rozliczeniowego, gdyż dopiero wówczas istnieje możliwość porównania liczby godzin faktycznie przepracowanych z obowiązującym normatywem.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Więcej na stronie www.KodeksPracy.pl - sprawdź!
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60