czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Rozliczanie pracy wykonywanej w wolną sobotę

Pracownik po drugiej zmianie przypadającej w piątek, został wezwany do pracy następnego dnia rano. Sobota była dla niego dniem wolnym od pracy. Jakiego rodzaju nadgodziny wystąpiły?

Właściwe zakwalifikowanie dodatkowych godzin pracy wymaga odniesienia do harmonogramu pracownika.

Praca pozarozkładowa może generować tzw. dobowe albo średniotygodniowe godziny nadliczbowe. Jeśli ma miejsce w dniu wolnym (np. w wolną sobotę, niedzielę lub święto) i jest skompensowana innym dniem wolnym od pracy, co w przypadku pracy w wolną sobotę jest nawet wymagane, nie skutkuje żadnymi z nich.

Ważne: Pracownikowi, który ze względu na konieczność prowadzenia akcji ratowniczej albo usunięcia awarii, a także szczególnych potrzeb pracodawcy, wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie uzgodnionym z zainteresowanym (art. 1513 K.p.).

Przepisy nie wyznaczają jednak, tak jak to ma miejsce w odniesieniu do niedzieli i święta, przedziału, w którym pracę zalicza się do wykonywanej w dniu wolnym. Z kolei stosownie do regulacji zawartych w Rozdziale I (Przepisy ogólne) Działu szóstego (Czas pracy) Kodeksu pracy, dla celów rozliczania czasu pracy zastosowanie znajduje pojęcie doby, przez którą należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. A zatem w przypadku drugiej zmiany, czas przedpołudniowy w wolnym dniu następującym po dobie roboczej jest objęty tą dobą i należy go rozliczyć uwzględniając art. 151 § 1 i art. 1511 § 1 K.p. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejPodobnie wyjaśnił resort pracy wskazując, że: "(...) Przy rozliczaniu czasu pracy pracownika oraz ustalaniu dni wolnych od pracy prawne znaczenie nadaje się pojęciu doby pracowniczej, a nie astronomicznej (kalendarzowej). (...)" (por. pismo MRPiPS udostępnione naszemu Wydawnictwu 28 października 2016 r.).

Stosownie do powołanych przepisów, praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy (zasadniczo 8-godzinną dobową lub 40-godzinną tygodniową), a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy (gdy pracownik jest objęty systemem bądź rozkładem umożliwiającym dłuższą pracę rozkładową w dobie) stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Opłaca się ją normalnym wynagrodzeniem oraz:

 • w przypadku przekroczeń dobowych:
   
  • 100% dodatkiem - gdy przypada w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę i w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy albo
    
  • 50% dodatkiem - gdy przypada w innym dniu lub porze,
    
 • w przypadku przekroczeń średniotygodniowych - 100% dodatkiem.
Przykład

Pracownik pracuje w organizacji podstawowej od poniedziałku do piątku. Po rozkładowej pracy w piątek przypadającej od 1400 do 2200 został wezwany do pracy w sobotę i wykonywał ją od 600 do 1400. Praca ta wystąpiła w całości w dobie piątkowej, która trwała od 1400 w piątek do 1400 w sobotę, dlatego stanowiła przekroczenie dobowe, z prawem do 50% dodatków. Gdyby doba piątkowa rozpoczęła się o 1200, to do przekroczenia dobowego należałoby zaliczyć 6 godzin pracy w sobotę (600-1200), a dwie pozostałe godziny (1200-1400), o ile nie zostanie udzielony inny dzień wolny od pracy, zakwalifikować jako przekroczenie średniotygodniowe.


Zwracamy uwagę!
Pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do co najmniej 11 godzin odpoczynku, co nie zostało zachowane w przykładzie. Dyspozycja ta nie obejmuje jednak akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, a ponadto pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Więcej na stronie www.KodeksPracy.pl - sprawdź!
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.