czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (524) z dnia 10.01.2021

Nadgodziny pracownika wykonującego pracę zdalnie

Kilku pracownikom na mocy specustawy poleciliśmy wykonywanie pracy zdalnie. Ze względu na rodzaj świadczonej pracy w 100% wykonują oni swoje czynności zdalnie. Jak zlecać im pracę w nadgodzinach i dokonywać jej rozliczenia?

Wykonywanie pracy zdalnej co do zasady nie zmienia ogólnych zasad zlecania i rozliczania nadgodzin, chyba że pracodawca wydał regulamin pracy zdalnej, w którym problematyka ta została uregulowana indywidualnie.

W przypadku pracy zdalnej prowadzi się na ogólnych zasadach ewidencję czasu pracy, w której praca zdalna jest rejestrowana jako dni robocze, czyli trzeba zarejestrować liczbę godzin wykonanej pracy oraz zasadniczo godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w poszczególnych dobach. Dodatkowo na podstawie art. 3 ust. 6 i 7 specustawy możliwe jest, że na polecenie pracodawcy pracownik będzie zobowiązany prowadzić ewidencję wykonanych czynności w poszczególnych dniach. Jest to jednak dokument nieobowiązkowy, gdyż o jej prowadzeniu decyduje pracodawca, który jednocześnie określa formę i częstotliwość sporządzania takiego dokumentu. Od pracodawcy będą także zależały wymagania co do szczegółowości takiej ewidencji, czy zasad dokonywanych opisów wykonywanych czynności. W takich przypadkach ewidencja wykonywanych czynności będzie też dokumentem, na podstawie którego będą rozliczane godziny nadliczbowe, gdyż będzie to dokument bardziej szczegółowy niż karta ewidencji czasu pracy i w praktyce na jej podstawie powinny być prowadzone karty ewidencji czasu pracy.

Przykład

Pracodawca zlecił na czas epidemii pracownikom biurowym wykonywanie pracy zdalnej w 100%, gdyż wykonują oni typowe zadania administracyjne i obsługę klienta, a więc nie jest wymagana ich obecność w biurze. W celu lepszego zarządzania procesem pracy od lipca 2020 r. pracownicy muszą prowadzić ewidencję wykonanych czynności z dokładnością co do 30 minut, którą wysyłają do przełożonych na koniec dnia pracy. Na podstawie takiej ewidencji kierownicy wypełniają karty ewidencji czasu pracy i ustalają nadgodziny poszczególnych pracowników. Jednak przed podjęciem dodatkowej pracy pracownik ma obowiązek skontaktowania się na komunikatorze używanym w firmie z przełożonym, co wynika z polecenia związanego z wykonywaniem pracy zdalnej. Praca dodatkowa, która nie została zgłoszona może zostać niezaliczona jako nadliczbowa, jeśli kierownik nie oceni, że konieczne było wykonywanie takiej pracy w danym dniu.


W przypadku pracy zdalnej co do zasady nie można powoływać się na orzecznictwo sądowe, z którego wynika, że pracę nadliczbową można także wykonywać za wiedzą i zgodą (choćby) milczącą pracodawcy, gdy pracownik działa w jego interesie (por. wyrok SN z 8 grudnia 2015 r., sygn. akt II PK 294/14). W zakładzie pracy przełożony widząc pracownika może bowiem milcząco wyrazić zgodą na dodatkową pracę, co nastąpi po prostu przez akceptowanie takiej sytuacji. W przypadku pracy zdalnej przełożony nie ma takiej świadomości, nawet gdy pracownik jest aktywny na komunikatorze firmowym, gdyż mimo tego nie musi on wykonywać pracy. Trudno będzie więc twierdzić o milczącym zaakceptowaniu polecenia pracy w godzinach nadliczbowych.

W odniesieniu do pracy zdalnej znacznie bardziej adekwatny będzie wyrok Sądu Najwyższego dotyczący ustalania nadgodzin w przypadku telepracy, która jest organizacyjnie bardzo podobna. W wyroku z 4 września 2019 r. (sygn. akt II PK 172/18, OSNP 2020/8/76) Sąd ten przyjął, że pracownik dochodzący wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w zadaniowym systemie czasu pracy w formie telepracy musi precyzyjnie określić rodzaj i wymiar zadań, które wykonywał w wymiarze przekraczającym normalny czas pracy (art. 675 i nast. K.p.). Sąd przyjął, że pracownik powinien udowodnić lub wykazać z wysokim prawdopodobieństwem, że we wskazanych dniach pracy lub dniach wolnych od pracy pracował w interesie i co najmniej za dorozumianą akceptacją pracodawcy w konkretnej i weryfikowalnej liczbie godzin nadliczbowych, co pracodawca może następnie kontestować przeciwdowodami, że taka potrzeba nie wystąpiła, ponieważ zadania te pracownik mógł i powinien był wykonać w granicach normalnego czasu pracy. Zatem przy pracy zdalnej wykazanie nadgodzin przez pracownika, które nie były wprost zlecone przez przełożonego powinno wiązać się ze wskazaniem, jaką pracę w tych nadgodzinach wykonywał oraz skąd wynikała taka potrzeba. Jeśli jednak nie była ona uzgodniona z przełożonym i nie miał on żadnej wiedzy na temat jej świadczenia, istnieje możliwość nieuznania jej za nadliczbową.

Zwracamy uwagę! Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w stanowisku z 22 września 2020 r. przyjęło, że wobec osób pracujących zdalnie może być także zastosowany ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych. Ryczałt taki pracodawca może wprowadzić w odniesieniu do pracowników, co do których istnieje możliwość wystąpienia pracy ponadnormatywnej, ale sprawowanie bezpośredniej i precyzyjnej kontroli ich godzin pracy (w tym pracy nadliczbowej) jest niemożliwe lub utrudnione ze względu na stałe jej wykonywanie poza zakładem pracy. Taka sytuacja występuje w przypadku pracowników wykonujących pracę zdalną, dlatego zastosowanie ryczałtu może być bardzo przydatne.

Wprowadzenie ryczałtu za nadgodziny dotyczy jednak tylko przypadków, gdy jest spełniony ogólny warunek z art. 1511 § 4 K.p., a więc praca jest wykonywana "stale poza zakładem pracy". Stałość należy przy tym rozumieć jako zdecydowaną większość pracy wykonywanej zdalnie, np. 4 na 5 dni pracy w tygodniu. Zatem ryczałtu nie można zastosować przy sporadycznie stosowanej pracy zdalnej lub pracy hybrydowej, gdzie praca zdalna i praca w biurze są dzielone równomiernie. Ryczałt wyklucza się ponadto z poleceniem prowadzenia ewidencji wykonywanych czynności, gdyż wtedy czas pracy jest dokładnie mierzony i można rozliczyć szczegółowo pracę w nadgodzinach.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.