czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014

Kompensata godzin nadliczbowych w kolejnym okresie rozliczeniowym

Czy można, na wniosek pracownika, skompensować wypracowane godziny nadliczbowe w następnym okresie rozliczeniowym?

Tak, jest to dopuszczalne, ale tylko w formie czasu wolnego.

W myśl art. 1511 K.p. za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje normalne wynagrodzenie i dodatek. Z wypłaty dodatku zwalnia udzielenie pracownikowi w zamian czasu wolnego. Może to nastąpić:

  • na pisemny wniosek pracownika - w tym samym wymiarze, co liczba przepracowanych nadgodzin,
     
  • bez wniosku pracownika - najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym, z zastrzeżeniem, iż nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy (art. 1512 K.p.).

Jak wynika z powyższego udzielenie czasu wolnego z inicjatywy pracodawcy zostało ograniczone czasowo. Jeśli wnioskodawcą jest pracownik, udzielenie czasu wolnego może nastąpić także po zakończeniu bieżącego, a nawet kolejnego, czy kolejnych okresów rozliczeniowych. Jednakże pracodawca, aby uniknąć konieczności wypłaty dodatku powinien przed terminem wypłaty wynagrodzenia za miesiąc, w którym stwierdzono nadgodziny, uzyskać wniosek pracownika w tej sprawie lub samodzielnie wskazać termin odbioru nadgodzin "w naturze". W innym przypadku jest zobowiązany wypłacić dodatki. Tak wyjaśnił Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 21 kwietnia 2009 r. (znak: GPP-306-4560-32/09/PE/RP). Stwierdził w nim, że pracodawca może zostać zwolniony z obowiązku finansowej rekompensaty przekroczeń (wypłaty dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych) jedynie wtedy, gdy stosowne decyzje w sprawie udzielenia czasu wolnego zapadną przed terminem płatności wynagrodzenia za pracę przypadającym bezpośrednio po stwierdzeniu godzin nadliczbowych.

Ważne: Od wypłaty dodatków (ewentualnie udzielenia czasu wolnego) należy odróżnić normalne wynagrodzenie za każdą godzinę dodatkowej pracy, które powinno zostać wypłacone razem z bieżącym wynagrodzeniem za pracę rozkładową.

Powyższe wynika z art. 80art. 85 § 1 K.p. Stosownie do powołanych przepisów za pracę wykonaną przysługuje wynagrodzenie wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wypłata następuje z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, przy czym jeżeli jest regulowana w cyklach miesięcznych, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Przykład

Pracownik objęty jest dwunastomiesięcznym okresem rozliczeniowym pokrywającym się z rokiem kalendarzowym. W październiku 2014 r. przepracował 20 godzin nadliczbowych z przekroczenia dobowego w normalnych dniach roboczych. Pod koniec tego miesiąca złożył pracodawcy wniosek o udzielenie w zamian za te godziny czasu wolnego w styczniu przyszłego roku, na co uzyskał zgodę.

W tej sytuacji w dacie wypłaty wynagrodzenia za październik 2014 r. pracownik otrzymał, obok wynagrodzenia za pracę rozkładową, normalne wynagrodzenie (bez dodatków) za 20 godzin nadliczbowych.

Gdyby pracodawca odrzucił wniosek pracownika, to musiałby:

  • udzielić pracownikowi czasu wolnego w wymiarze 30 godzin (1,5 x 20 godz.) w terminie wskazanym przed wypłatą wynagrodzenia za październik br., nie późniejszym niż do końca bieżącego roku; pracownik zachowałby wówczas prawo do pełnego wynagrodzenia pomimo korzystania z czasu wolnego, albo
     
  • razem z wynagrodzeniem za październik 2014 r. wypłacić pracownikowi 20 dodatków.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60