czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (375) z dnia 1.11.2014

Kompensata godzin nadliczbowych w kolejnym okresie rozliczeniowym

Czy można, na wniosek pracownika, skompensować wypracowane godziny nadliczbowe w następnym okresie rozliczeniowym?

Tak, jest to dopuszczalne, ale tylko w formie czasu wolnego.

W myśl art. 1511 K.p. za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje normalne wynagrodzenie i dodatek. Z wypłaty dodatku zwalnia udzielenie pracownikowi w zamian czasu wolnego. Może to nastąpić:

  • na pisemny wniosek pracownika - w tym samym wymiarze, co liczba przepracowanych nadgodzin,
     
  • bez wniosku pracownika - najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym, z zastrzeżeniem, iż nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy (art. 1512 K.p.).

Jak wynika z powyższego udzielenie czasu wolnego z inicjatywy pracodawcy zostało ograniczone czasowo. Jeśli wnioskodawcą jest pracownik, udzielenie czasu wolnego może nastąpić także po zakończeniu bieżącego, a nawet kolejnego, czy kolejnych okresów rozliczeniowych. Jednakże pracodawca, aby uniknąć konieczności wypłaty dodatku powinien przed terminem wypłaty wynagrodzenia za miesiąc, w którym stwierdzono nadgodziny, uzyskać wniosek pracownika w tej sprawie lub samodzielnie wskazać termin odbioru nadgodzin "w naturze". W innym przypadku jest zobowiązany wypłacić dodatki. Tak wyjaśnił Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 21 kwietnia 2009 r. (znak: GPP-306-4560-32/09/PE/RP). Stwierdził w nim, że pracodawca może zostać zwolniony z obowiązku finansowej rekompensaty przekroczeń (wypłaty dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych) jedynie wtedy, gdy stosowne decyzje w sprawie udzielenia czasu wolnego zapadną przed terminem płatności wynagrodzenia za pracę przypadającym bezpośrednio po stwierdzeniu godzin nadliczbowych.

Ważne: Od wypłaty dodatków (ewentualnie udzielenia czasu wolnego) należy odróżnić normalne wynagrodzenie za każdą godzinę dodatkowej pracy, które powinno zostać wypłacone razem z bieżącym wynagrodzeniem za pracę rozkładową.

Powyższe wynika z art. 80art. 85 § 1 K.p. Stosownie do powołanych przepisów za pracę wykonaną przysługuje wynagrodzenie wypłacane co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Wypłata następuje z dołu, niezwłocznie po ustaleniu pełnej wysokości wynagrodzenia, przy czym jeżeli jest regulowana w cyklach miesięcznych, nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego.

Przykład

Pracownik objęty jest dwunastomiesięcznym okresem rozliczeniowym pokrywającym się z rokiem kalendarzowym. W październiku 2014 r. przepracował 20 godzin nadliczbowych z przekroczenia dobowego w normalnych dniach roboczych. Pod koniec tego miesiąca złożył pracodawcy wniosek o udzielenie w zamian za te godziny czasu wolnego w styczniu przyszłego roku, na co uzyskał zgodę.

W tej sytuacji w dacie wypłaty wynagrodzenia za październik 2014 r. pracownik otrzymał, obok wynagrodzenia za pracę rozkładową, normalne wynagrodzenie (bez dodatków) za 20 godzin nadliczbowych.

Gdyby pracodawca odrzucił wniosek pracownika, to musiałby:

  • udzielić pracownikowi czasu wolnego w wymiarze 30 godzin (1,5 x 20 godz.) w terminie wskazanym przed wypłatą wynagrodzenia za październik br., nie późniejszym niż do końca bieżącego roku; pracownik zachowałby wówczas prawo do pełnego wynagrodzenia pomimo korzystania z czasu wolnego, albo
     
  • razem z wynagrodzeniem za październik 2014 r. wypłacić pracownikowi 20 dodatków.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Więcej na stronie www.KodeksPracy.pl - sprawdź!
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60