czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 99 (1140) z dnia 11.12.2014

Nadgodziny średniotygodniowe pracownika samorządowego

Jesteśmy jednostką samorządową. Zatrudniamy pracownika, który zgodnie ze swoim rozkładem czasu pracy świadczy pracę w niedziele i w porze nocnej (portier w bursie szkolnej). W jednostce obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Na koniec listopada br. pracownik ten przekroczył o 8 godzin wymiar czasu pracy obowiązujący w tym miesiącu (nie oddaliśmy mu dnia wolnego za pracę w niedzielę). Czy za to przekroczenie przysługuje mu dodatek w wysokości 100%?

NIE. Pracownikowi samorządowemu za godziny pracy przekraczające normę średniotygodniową przysługuje tylko normalne wynagrodzenie za pracę albo czas wolny. Praca nadliczbowa pracowników samorządowych uregulowana jest na innych zasadach niż w przypadku pracowników podlegających przepisom Kodeksu pracy. Pierwszeństwo stosowania ma tu ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202). Zgodnie z art. 42 ust. 2 tej ustawy, pracownik samorządowy, jeżeli wymagają tego potrzeby jednostki, w której jest on zatrudniony, na polecenie przełożonego wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych. Wyjątkowo może ona przypadać w porze nocnej oraz w niedziele i święta. Wymóg podjęcia pracy nadliczbowej na polecenie przełożonego nie dotyczy przy tym pracownic w ciąży. Nie są także do tego zobowiązani pracownicy samorządowi sprawujący pieczę nad osobami wymagającymi stałej opieki lub opiekujący się dziećmi w wieku do ośmiu lat, chyba że wyrażą na to zgodę.

Pracownikowi samorządowemu za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny w tym samym wymiarze (art. 42 ust. 4 ustawy). Przywołana regulacja nie przewiduje wypłaty dodatku za nadgodziny, nie różnicuje też nadgodzin na dobowe lub średniotygodniowe.


Udzielenie pracownikowi samorządowemu czasu wolnego za nadgodziny (bez względu na ich rodzaj) wyklucza wypłatę wynagrodzenia za te godziny.


Należy zauważyć, że zgodnie z art. 43 ustawy o pracownikach samorządowych, w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. Jednak nie dotyczy to rekompensowania pracy w nadgodzinach. W tym zakresie odrębne unormowania są wyczerpujące i nie ma potrzeby ani podstaw do uzupełniającego stosowania przepisów Kodeksu pracy. Takie pomocnicze stosowanie wspomnianego kodeksu ma miejsce w zakresie oddawania dnia wolnego za pracę w niedzielę (lub w święta). To właśnie niedostosowanie się do wymogów art. 15111 K.p., który dotyczy tej kwestii, spowodowało prawdopodobnie wystąpienie przekroczeń średniotygodniowych w omawianej sprawie.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Więcej na stronie www.KodeksPracy.pl - sprawdź!
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60