czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 10 (388) z dnia 10.05.2015

Dopuszczalność polecenia pracy w godzinach nadliczbowych w systemie weekendowym

Zatrudniamy kilku pracowników w weekendowym systemie czasu pracy. Czy możemy zlecać im pracę nadliczbową w inne dni niż określone w rozkładzie?

Praca w godzinach nadliczbowych w systemie czasu pracy, o którym mowa w pytaniu, może zostać zlecona jedynie w dni weekendowe.

System pracy weekendowej może być stosowany na pisemny wniosek pracownika. Jego istotą jest świadczenie pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Jest w nim dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca (art. 144 K.p.). Składając wniosek o objęcie systemem pracy weekendowej pracownik może wskazać, w jakie dni tygodnia chciałby pracować z ograniczeniem do piątków, sobót, niedziel i świąt.

Jak wynika z art. 150 § 6 K.p. zastosowanie wskazanej organizacji czasu pracy następuje w umowie o pracę. W przypadku pracownika już zatrudnionego w innym systemie czasu pracy, taka zmiana sposobu świadczenia pracy wymaga modyfikacji umowy o pracę. Wniosek w sprawie pracy weekendowej należy przechowywać w części B akt osobowych.

Ważne: Weekendowa organizacja czasu pracy jest w praktyce stosowana wobec pracowników zatrudnionych w ramach niepełnego etatu.

Wynika to z faktu, iż dopuszczalność pracy jedynie w dni weekendowe w większości okresów rozliczeniowych uniemożliwia wypracowanie wymaganej dla pełnego etatu liczby godzin. W ramach pracy weekendowej przeciętny tygodniowy wymiar czasu pracy jest zwykle niższy niż 40 godzin. Trzy dni pracy w wymienione w art. 144 K.p. dni tygodnia (tj. w piątki, soboty, niedziele), nawet w przedłużonym do 12 godzin wymiarze dobowym, dają 36 godzin (3 dni x 12 godz.). Przeciętnie w miesiącu występuje od 12 do 14 dni weekendowych, co oznacza możliwość pracy w przedziale od 144 godzin do 168 godzin. Natomiast czas pracy w miesiącu dla zatrudnionych w pełnym wymiarze w 2015 r. waha się od 160 do 184 godzin. W tej sytuacji w umowie o pracę najlepiej określić wymiar zatrudnienia pracownika "weekendowego" na poziomie niższym od pełnego.

Więcej przczytasz w
Wymiar czasu pracy w 2015 r. podajemy w dodatku
nr 2/2015 pt. Kodeks pracy.


Zwracamy uwagę!
Pracodawca, który zatrudni w weekendowym systemie czasu pracy pracownika pełnoetatowego, będzie miał obowiązek wypłacać mu wynagrodzenie jak za pracę w pełnym wymiarze, nawet jeżeli z powodu braku niezbędnej liczby dni pracownik wypracuje mniej godzin niż wynosi wymiar czasu pracy.

Zastosowanie weekendowego systemu czasu pracy pozwala na inne niż wobec pozostałych pracowników traktowanie pracy w niedziele i święta. Przede wszystkim wobec tych pracowników dozwolona jest praca w niedziele niezależnie od rodzaju pracy (art. 15110 pkt 10 K.p.). Ponadto za tę pracę pracodawca nie ma obowiązku udzielania dni wolnych (art. 15111 K.p.), ani zapewnienia co najmniej co czwartej niedzieli wolnej (art. 15112 K.p.).

Wątpliwości związane z omawianym system organizacji pracy dotyczą dni, w które można zlecać pracę w godzinach nadliczbowych. Ponieważ przepisy art. 151 K.p. nie zawierają odpowiedniego wyłączenia, część ekspertów twierdzi, że można polecić wykonywanie pracy w innych dniach niż dni weekendowo-świąteczne.

W sprawie nadgodzin w systemie weekendowego czasu pracy stanowisko zajął Główny Inspektorat Pracy. Jak czytamy w piśmie z dnia 17 listopada 2010 r. (znak: GPP-459-4560-75-1/10/PE/RP) polecenie pracownikowi objętemu ww. systemem czasu pracy, wykonywania zadań w inne dni niż weekendowo-świąteczne jest zabronione. Nie ma zatem możliwości, aby polecać takiemu pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych w innych dniach, niż ściśle określonych przez ustawodawcę w art. 144 K.p.

Aby zapewnić pracownikom, którzy wykonują pracę w piątki, soboty, niedziele i święta po 12 godzin prawo do 11-godzinnego odpoczynku dobowego, pracodawca może w te dni zlecić tylko po 1 godzinie nadliczbowej.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Więcej na stronie www.KodeksPracy.pl - sprawdź!
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60