czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (395) z dnia 1.09.2015

Rozpoczęcie obowiązującej w zakładzie pracy pory nocnej o niepełnej godzinie

1) Czy pracodawca może ustalić porę nocną rozpoczynającą się o 2215?

Rozpoczęcie obowiązującej w zakładzie pracy pory nocnej o niepełnej godzinie
rys. Rozpoczęcie obowiązującej w zakładzie pracy pory nocnej o niepełnej godzinie

Tak. W myśl art. 1517 § 1 K.p. pora nocna obejmuje 8 godzin między 2100 a 700. Ustawodawca, określając 10-godzinny przedział czasowy, w którym powinna mieścić się pora nocna w danym zakładzie pracy, pozostawił pracodawcy swobodę, pozwalając na jej dostosowanie do obowiązującego systemu bądź rozkładu czasu pracy, jak i realiów zewnętrznych. Należy ją przy tym sprecyzować w układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie pracy, a w razie ich braku w informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3art. 1041 § 1 pkt 4 K.p.).

Powołany przepis nie wprowadza dalszych wytycznych w zakresie sposobu ustalania pory nocnej, co oznacza, że decyduje godzina jej rozpoczęcia, która nie musi przypadać na początek godziny zegarowej. Przedział ten powinien się natomiast rozpocząć najpóźniej o godzinie 2300, w przeciwnym razie nie osiągnie do 700 wymaganego pułapu 8 godzin. Pora nocna może więc przykładowo trwać: od 2145 do 545, od 2215 do 615 albo od 2300 do 700.


2) Czy w świetle art. 1518 K.p., w którym jest mowa o dodatku do wynagrodzenia "za każdą godzinę pracy w porze nocnej", dodatek przysługuje, gdy pracownik pracował w tej porze tylko część godziny (kilka, kilkanaście minut)?

Tak. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (art. 1518 § 1 K.p.). Dla rozpatrywanego zagadnienia ważna jest pierwsza część hipotezy zawartej w tym przepisie, tj. "wykonywanie pracy w porze nocnej" (niezależnie od rozmiaru pracy). Dalsza część tej normy określa minimalną wysokość dodatku za jedną godzinę pracy w nocy. W razie pracy przez część godziny zegarowej, pracownik nabywa prawo do dodatku w wysokości proporcjonalnej.

Więcej przeczytasz w
Wysokości dodatków za pracę w nocy podajemy
w dodatku nr 2/2015 pt. Kodeks pracy.

  Przykład  

W zakładzie pracy pora nocna przypada od 2300 do 700. Pracownik wykonujący pracę od 700 do 1500 wystąpił do pracodawcy o zastosowanie wobec niego indywidualnego rozkładu czasu pracy, tj. przesunięcie dniówki na przedział od 645 do 1445. Pracodawca wyraził na powyższe zgodę. W tej sytuacji pracownik każdego dnia przez 15 minut wykonuje pracę w porze nocnej (od 645 do 700).

W lipcu 2015 r. przepracował łącznie 5,75 godziny w porze nocnej (15 min. x 23 dni : 60 min.), a w sierpniu 2015 r. - 5 godzin (15 min. x 20 dni : 60 min.). Pracodawca wypłaca dodatek za pracę nocną w wysokości ustawowej. Za jedną godzinę wynosił on w lipcu - 1,90 zł, a w sierpniu - 2,19 zł. Pracownik nabył prawo do dodatków w wysokości odpowiednio za lipiec 10,93 zł (5,75 godz. x 1,90 zł) i 10,95 zł (5 godz. x 2,19 zł) za sierpień.


Obowiązek wypłaty dodatku powstaje nie tylko wtedy, gdy praca w porze nocnej wynika z harmonogramu, ale także w razie pracy nadliczbowej. Ponadto każdą nadgodzinę przepracowaną w nocy należy opłacić normalnym wynagrodzeniem i jeśli nie zostanie zrekompensowana czasem wolnym - 100% dodatkiem.

Pracownik, który pracuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na tę porę, uzyskuje status pracującego w nocy (art. 1517 § 2 K.p.). Taki pracownik może zażądać od pracodawcy, aby poinformował właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy. Jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym, jego czas pracy w ciągu doby nie może przekroczyć 8 godzin. Nie dotyczy to pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60