czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 15 (1369) z dnia 20.02.2017

Nadgodziny dobowe w równoważnym systemie czasu pracy

Pracownik jest zatrudniony w systemie równoważnym, w którym obowiązuje go przedłużony do 12 godzin dobowy wymiar czasu pracy. Kiedy wystąpią nadgodziny dobowe, jeżeli według harmonogramu miał pracować 10 godzin, a przepracował 12 godzin, albo według harmonogramu miał pracować 6 godzin, a przepracował 8 godzin, lub według harmonogramu miał pracować 6 godzin, a przepracował 9 godzin?

Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy (art. 151 § 1 K.p.). Natomiast w razie przekroczenia przeciętnej normy tygodniowej mogą wystąpić nadgodziny średniotygodniowe. Ustalenia rodzaju występujących nadgodzin dokonuje się porównując pracę faktycznie wykonaną z rozkładem czasu pracy danego pracownika.

W przypadku zatrudnienia pracownika w podstawowej wersji systemu równoważnego, czyli przy przedłużeniu do 12 godzin dniówki roboczej, pracą nadliczbową w dniach przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy jest praca powyżej wymiaru ustalonego w rozkładzie czasu pracy w danym dniu. Przykładowo, gdy w harmonogramie zaplanowano pracownikowi pracę na 10 godzin, pracą nadliczbową z przekroczenia dobowego będzie jedenasta godzina i następne po niej. Natomiast w dniu planowej pracy 12-godzinnej, nadgodziną dobową będzie trzynasta i następne godziny. W innych dniach, gdy pracownikowi zaplanowano pracę na 8 lub mniej godzin, pracą w nadgodzinach z przekroczeń dobowych będzie praca powyżej normy, czyli zasadniczo powyżej ósmej godziny przepracowanej. W celu ustalenia przekroczeń dobowych każdą dobę rozpatruje się odrębnie. Przy czym przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 128 § 3 pkt 1 K.p.).

Natomiast pracą nadliczbową z przekroczeń średniotygodniowych jest każda godzina przekraczająca przeciętną tygodniową normę czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (art. 1511 § 2 K.p.). Przekroczenia te stwierdza się dopiero z upływem okresu rozliczeniowego. Jeżeli dodatkowa praca nie powoduje wystąpienia nadgodzin dobowych, to przy prawidłowo sporządzonym rozkładzie czasu pracy dodatkowa praca będzie skutkowała nadgodzinami średniotygodniowymi.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony na pełny etat w systemie równoważnym w wariancie podstawowym. Obowiązuje go jednomiesięczny okres rozliczeniowy. W styczniu 2017 r. pracownik miał zaplanowane 168 godzin pracy, zgodnie z obowiązującym wymiarem czasu pracy. Zaplanowano mu różnej długości dniówki robocze, jednak w 3 dniach pracował dłużej niż wynosiły te godziny. Jednego dnia według harmonogramu miał pracować 10 godzin, a przepracował 12 godzin, drugiego dnia miał pracować 6 godzin, a przepracował 8 godzin i trzeciego dnia miał pracować 6 godzin, a przepracował 9 godzin. Dni te nie przypadały bezpośrednio po sobie, tylko w odstępach kilkudniowych.

W pierwszym dniu doszło do przekroczenia przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy o 2 godziny (11 i 12 godzina pracy). W drugim dniu nie wystąpiła praca nadliczbowa z przekroczeń dobowych, bowiem pracownik nie przekroczył ani normy dobowej, ani przedłużonego wymiaru dobowego (praca przez 8 godzin). Natomiast w trzecim dniu nastąpiło przekroczenie normy dobowej o 1 godzinę (9 godzina).

Należy zaznaczyć, że praca w drugim dniu może być pracą z przekroczeń średniotygodniowych. W celu ich ustalenia należy od łącznej sumy godzin przepracowanych zmniejszonej o liczbę nadgodzin dobowych, odjąć obowiązujący w tym okresie wymiar czasu pracy.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Więcej na stronie www.KodeksPracy.pl - sprawdź!
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60