czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 55 (1409) z dnia 10.07.2017

Kadra zarządzająca bez limitu nadgodzin

W naszej firmie dyrektorzy działów często pracują w nadgodzinach. Czy przysługują im za to dodatki albo czas wolny, a także czy stosuje się do nich roczny limit nadgodzin?

Kadra zarządzająca bez limitu nadgodzin
rys. Kadra zarządzająca bez limitu nadgodzin

Członkowie kadry zarządzającej oraz kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych świadczą pracę ponadnormatywną bez prawa do normalnego wynagrodzenia i dodatku (lub czasu wolnego) za tę pracę. Do kadry zarządzającej w rozumieniu prawa pracy należą pracownicy kierujący jednoosobowo zakładem pracy i ich zastępcy, pracownicy wchodzący w skład organu zarządzającego zakładem pracy oraz główni księgowi (art. 128 § 2 pkt 2 K.p.). Jedynie kierownicy wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zachowują prawo do wynagrodzenia oraz dodatku za nadgodziny przypadające w niedziele i święta, jeżeli nie otrzymali za nie dnia wolnego.

Należy zasygnalizować, że jak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17 listopada 1981 r., sygn. akt I PR 92/81: "Pracownik kierujący komórką organizacyjną, wyodrębnioną w strukturze organizacyjnej zakładu pracy, nie zajmuje stanowiska kierowniczego w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jeśli kieruje on zespołem pracowników przy jednoczesnym wykonywaniu pracy na równi z członkami kierowanego zespołu". Jeżeli dyrektorzy, o których wspomniano w pytaniu, wykonują swoją pracę w sposób opisany w przytoczonym wyroku, to powinni zachować prawo do rekompensaty za nadgodziny. Natomiast gdy wykonują tylko czynności zarządcze, to nie mają do niej prawa. Nie dotyczy ich też, moim zdaniem, roczny limit godzin nadliczbowych wynoszący zasadniczo 150 godzin.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Więcej na stronie www.KodeksPracy.pl - sprawdź!
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60