czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 76 (1430) z dnia 21.09.2017

Brak zapisu o limicie godzin w umowie niepełnoetatowca

Pracownik jest zatrudniony na 1/2 etatu i wykonuje pracę po 4 godziny dziennie. W jednym miesiącu pracował przez 4 dni po 6 godzin dziennie. W umowie nie ma zapisów o wypłacie dodatków za pracę ponad 1/2 etatu (wiemy, że powinny być). Czy za tych nadpracowanych 8 godzin powinniśmy mu zapłacić dodatek jak za nadgodziny, czy samo wynagrodzenie bez dodatku?

W podanej sytuacji pracownikowi należy wypłacić tylko normalną stawkę godzinową wynagrodzenia bez dodatku.

W przypadku pracowników niepełnoetatowych obowiązuje dodatkowy zapis w umowie o pracę. Powinność jego zamieszczenia wynika z art. 151 § 5 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.). Stanowi on, że strony ustalają w umowie o pracę dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 1511 § 1 K.p. Przepis ten ustala warunki zapłaty i wysokość dodatkowego wynagrodzenia za pracę nadliczbową. Wspomniany limit godzin powinien być wyższy od jego wymiaru czasu pracy albo mu równy oraz musi być niższy od norm czasu pracy.

Regulacja art. 151 § 5 K.p. nie przewiduje żadnych konsekwencji dla stron stosunku pracy, które nie wskazały w umowie o pracę limitu godzin dla pracownika zatrudnionego na część etatu. Jak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. akt I PK 315/07: "(...) Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy nie przysługuje dodatek, o którym mowa w art. 1511 § 1 K.p., w razie nieustalenia na podstawie art. 151 § 5 K.p. dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy". Podobnego zdania był też Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 27 marca 2012 r., sygn. akt III PK 77/11, w którym uznał, że: "Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy nie przysługuje dodatek, o którym mowa w art. 1511 § 1 K.p., w razie nieustalenia na podstawie art. 151 § 5 K.p. dopuszczalnej liczby godzin pracy ponad określony w umowie wymiar czasu pracy".

Biorąc pod uwagę powołane orzecznictwo sądowe pracownikowi należy wypłacić jedynie normalne wynagrodzenie za przepracowane godziny bez dodatku ze względu na brak zapisów w umowie o limicie godzin. W podanej sytuacji limit ten najprawdopodobniej i tak byłby wyższy, niż wymiar zatrudnienia pracownika w dniach przekroczenia niepełnego etatu.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Więcej na stronie www.KodeksPracy.pl - sprawdź!
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60