czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 20 (446) z dnia 10.10.2017

Kwalifikacja godzin nadliczbowych wynikających z wcześniejszego wezwania do pracy

Pracownik zatrudniony w organizacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600, kilkakrotnie został wezwany do pracy na 600, przy czym pracował do 1600. Jakie dodatki przysługują za dodatkową pracę?

Wysokość dodatków jest uzależniona od dnia, w którym wystąpiła dodatkowa praca oraz od obowiązującej w zakładzie pory nocnej.

Przepisy z zakresu czasu pracy przewidują nadgodziny dobowe, powstające po przekroczeniu normy dobowej (zasadniczo 8 godz.) albo przedłużonego wymiaru dobowego (np. 12 godz. w tak zaplanowanej dniówce w systemie równoważnym) oraz średniotygodniowe, będące wynikiem przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy (zasadniczo 40 godz.).

Za pracę w nadgodzinach przysługują dodatki w wysokości:

 • 100% wynagrodzenia za nadgodziny dobowe, które przypadały w nocy, w niedziele i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, albo w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
   
 • 50% wynagrodzenia za nadgodziny dobowe występujące w przypadkach innych niż wymienione powyżej,
   
 • 100% wynagrodzenia za nadgodziny średniotygodniowe.

Prawidłowa kwalifikacja godzin nadliczbowych musi uwzględniać pojęcie doby.

Ważne: Dla celów rozliczania czasu pracy przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której pracownik rozpoczyna pracę zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 128 § 3 pkt 1 K.p.).

Praca pozarozkładowa przed zaplanowaną dniówką mogła więc przypadać:

 • w poprzedniej dobie roboczej - tak byłoby w rozpatrywanym przypadku we wtorek (w tym czasie trwała poprzednia doba robocza, która rozpoczęła się w poniedziałek o 800, a zakończyła o 800 we wtorek), środę itd.,
   
 • między dobami - jeśli miała miejsce w poniedziałek, tj. po dniu wolnym od pracy.

Pierwszy rodzaj powoduje przekroczenie dobowe, przy czym wysokość dodatku jest uzależniona od tego w jakich godzinach trwa w zakładzie pora nocna.

Zwracamy uwagę! Pora nocna obejmuje 8 godzin między 2100 a 700 (art. 1517 § 1 K.p.). Pracodawca samodzielnie ustala okres jej trwania w tych granicach (np. od 2200 do 600), wskazując go w układzie zbiorowym pracy albo w regulaminie pracy, a w razie ich braku, w informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3art. 1041 § 1 pkt 4 K.p.).

Drugi rodzaj pracy pozarozkładowej, tj. po dniu wolnym od pracy, jako nienaruszający normy dobowej skutkuje przekroczeniem normy średniotygodniowej. Według metody rekomendowanej przez Państwową Inspekcję Pracy kwalifikacji tych godzin dokonuje się porównując liczbę godzin przepracowanych z obowiązującym wymiarem, pamiętając, że wymiar ulega obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy (art. 130 § 3 K.p.), a dodatki z tytułu przekroczenia normy średniotygodniowej przysługują tylko za te godziny, które nie stanowią przekroczeń dobowych (art. 1511 § 2 K.p.).

Przykład

W zakładzie obowiązuje system podstawowy, jednomiesięczny okres rozliczeniowy, a praca jest wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600. Pora nocna przypada od 2300 do 700. Z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy pracownicy jednego w wydziałów od 11 do 15 września br. (od poniedziałku do piątku) rozpoczynali pracę o 600, przepracowując łącznie 10 dodatkowych godzin, co dało razem z godzinami rozkładowymi 178 godzin pracy (168 godz. + 10 godz.) w tym miesiącu.

Wskazniki i stawki Wymiar czasu pracy obowiązujący w 2017 r. podajemy w serwisie  www.wskazniki.gofin.pl

Dodatkowa praca od wtorku do piątku (12-15 września) stanowiła nadgodziny dobowe (naruszała normę w dobie roboczej rozpoczętej poprzedniego dnia, np. praca we wtorek naruszała normę w dobie poniedziałkowej, trwającej zgodnie z harmonogramem od 800 tego dnia do 800 następnego). Łącznie wystąpiło 8 nadgodzin dobowych, przy czym za połowę z nich (każdą pierwszą godzinę w dniu kalendarzowym) przysługują 100% dodatki, gdyż przypadały w porze nocnej. Z kolei dwie dodatkowe godziny przepracowane w poniedziałek, które wystąpiły po dniu wolnym od pracy i nie naruszyły normy dobowej, stanowiły nadgodziny średniotygodniowe (178 godz. przepracowanych - 8 nadgodz. dobowych - 168 godz. nominalnych), za które przysługuje dodatek w wysokości 100%. Pracownikom przysługiwało też 5 dodatków nocnych.

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Więcej na stronie www.KodeksPracy.pl - sprawdź!
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60