czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 104 (1145) z dnia 29.12.2014

Normatywny czas pracy przy wyliczaniu dodatku za nadgodziny

Stosujemy w firmie roczny okres rozliczeniowy. Po jego zbilansowaniu, na koniec tego okresu wyszły nam nadgodziny średniotygodniowe. Czy przy wyliczaniu dodatków za te nadgodziny (przy stałej stawce miesięcznej) powinniśmy brać pod uwagę normatywny czas pracy obowiązujący w grudniu, czy też wymiar czasu pracy, który wynika z grafiku pracownika?

Należy uwzględnić normatywny czas pracy w grudniu.

W celu obliczenia dodatku za pracę nadliczbową z wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej, stawkę tę dzieli się przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Tak wynika z § 4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy… (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.), dalej rozporządzenia wynagrodzeniowego. Również w razie nieobecności w pracy z powodów innych niż choroba, w celu obliczenia wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Następnie otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn i uzyskany wynik odejmuje od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc (§ 12 rozporządzenia wynagrodzeniowego).

W obu przywołanych regulacjach mowa jest o liczbie godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu. Pojawia się jednak pytanie, czy rozumieć je jako godziny przypadające do przepracowania zgodnie z rozkładem czasu pracy danego pracownika, czy też jako ogólny (normatywny) wymiar czasu pracy obowiązujący w danym miesiącu. Odpowiedź na to pytanie ma istotne znaczenie wobec faktu, że w dłuższych okresach rozliczeniowych, zwłaszcza w okresie rocznym, liczba godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach wynikająca z rozkładu, może się znacznie różnić od normatywnego czasu pracy.

W tej kwestii nasze Wydawnictwo wystąpiło do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jak wynika z pisma resortu pracy otrzymanego w dniu 24 października 2014 r., w przywołanych przepisach mowa jest o normatywnym, a nie rozkładowym czasie pracy (patrz ramka).


"(...) W opinii Departamentu Prawa Pracy w MPiPS sformułowania »liczba godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu« użyte w § 4 rozporządzenia oraz »liczba godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu« użyte w § 12 rozporządzenia oznaczają liczbę godzin, do przepracowania których pracownik zobowiązany jest zgodnie z wymiarem czasu pracy w tym miesiącu (a nie liczbę godzin do przepracowania w tym miesiącu zgodnie z rozkładem czasu pracy konkretnego pracownika). Oznacza to, że niezależnie od faktycznej długości okresu rozliczeniowego, w celu wyliczenia dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych oraz wynagrodzenia za część miesiąca »liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu« oraz »liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu« należy przyjąć miesięczny wymiar czasu pracy, obliczony w sposób przewidziany w art. 130 Kodeksu pracy (…)".

www.Czas-Pracy.pl - Praca w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej:

 Więcej na stronie www.KodeksPracy.pl - sprawdź!
www.kodekspracy.pl/ » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60