czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (890) z dnia 20.09.2015

Równoważny system czasu pracy a święto przypadające w sobotę

W zakładzie pracy obowiązuje równoważny system czasu pracy rozliczany w okresie miesięcznym. Pracujemy we wszystkie dni tygodnia, poza niedzielą, przy zachowaniu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Czy w takiej sytuacji musimy oddawać dzień wolny za święto przypadające w sobotę, tak jak przy podstawowym systemie czasu pracy?

Równoważny system czasu pracy a święto przypadające w sobotę
rys. Równoważny system czasu pracy a święto przypadające w sobotę

Nie, o ile pracodawca prawidłowo ustali wymiar czasu pracy obowiązujący w miesiącu, w którym przypada święto.

Czas pracy generalnie nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, w przyjętym u danego pracodawcy okresie rozliczeniowym - tu: jednomiesięcznym.

Sposób ustalania wymiaru czasu pracy określa art. 130 Kodeksu pracy. Zgodnie z jego treścią, obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, przy czym przez tydzień rozumiemy tu siedem kolejnych dni kalendarzowych, poczynając od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego,

i następnie

  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn ośmiu godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Uzyskany wynik pomniejsza się o osiem godzin za każde święto występujące w danym okresie rozliczeniowym, przypadające w innym dniu niż niedziela. Przypomnijmy, że obchodzone w naszym kraju święta wyznacza ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) i są one następujące: Nowy Rok (1 stycznia), Święto Trzech Króli (6 stycznia), pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy, Święto Państwowe (1 maja), Święto Narodowe Trzeciego Maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia), Wszystkich Świętych (1 listopada), Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada), pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia (25, 26 grudnia).

Przedstawione wyżej zasady ustalania wymiaru czasu pracy obowiązują również w przypadku pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym, który dopuszcza różny rozkład czasu pracy w poszczególnych dniach, ale zawsze zgodnie z obowiązującą w danym okresie rozliczeniowym ogólną normą czasu pracy.

Jeżeli więc pracodawca, o którym mowa w pytaniu, w prawidłowy sposób ustali obowiązujący pracowników wymiar czasu pracy, to nie wystąpi konieczność "oddania" dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

Przykład

Pracownicy zatrudnieni są w równoważnym systemie czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, przy czym praca świadczona jest w dniach od poniedziałku do soboty. W zakładzie obowiązuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Ustalając wymiar czasu pracy obowiązujący w sierpniu 2015 r., pracodawca przeprowadził następujące działania:

  • pomnożył 40 godzin przez liczbę tygodni (w rozumieniu K.p.) przypadających w sierpniu: 40 godzin × 4 tygodnie = 160 godzin,
     
  • dodał do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego przypadających od poniedziałku do piątku: 160 godzin + (8 godzin × 1 dzień, tj. 31 sierpnia) = 160 godzin + 8 godzin = 168 godzin,
     
  • a następnie od uzyskanej sumy odjął 8 godzin z tytułu święta przypadającego w innym dniu niż niedziela (sobota 15 sierpnia): 168 godzin - 8 godzin = 160 godzin.

Harmonogramy czasu pracy na sierpień powinny więc być tak ułożone, aby w miesiącu tym pracownicy nie pracowali dłużej niż 160 godzin. W takim przypadku nie wystąpi konieczność "oddawania" dnia wolnego za święto przypadające w sobotę.

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60