czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 34 (897) z dnia 1.12.2015

Wymiar czasu pracy w 2016 r. pracowników zatrudnionych na część etatu

W zakładzie zatrudniamy pracowników pełnoetatowych oraz w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak ustalić wymiar czasu pracy dla niepełnoetatowców w przyszłym roku, jeżeli wykonują oni pracę zasadniczo na 1/2 i na 3/4 etatu? Czy praca ponad limit wskazany w umowie wpływa na wymiar czasu pracy?

Wymiar czasu pracy w 2016 r. pracowników zatrudnionych na część etatu
rys. Wymiar czasu pracy w 2016 r. pracowników zatrudnionych na część etatu

Przepisy z zakresu prawa pracy nie ustalają odrębnych zasad obliczania wymiaru czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu. Ustala się go w ten sam sposób, jak w przypadku pracowników pełnoetatowych. Różnica polega na tym, że obliczony zgodnie z art. 130 K.p. wymiar czasu pracy obniża się stosownie do wielkości etatu pracownika zatrudnionego na część etatu.

Metodyka obliczania wymiaru czasu pracy obowiązującego pracownika w danym okresie rozliczeniowym jest następująca:

  • należy pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
     
  • dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
     
  • obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Proporcjonalnie zmniejszony wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego jest podstawą planowania jego czasu pracy, a ustaloną liczbę godzin ma on obowiązek przepracować w danym okresie rozliczeniowym. Rozkłady czasu pracy pracowników niepełnoetatowych mogą mieć charakter stały lub zmienny. Przy równomiernym rozłożeniu godzin pracownik może przykładowo wykonywać pracę przez 5 dni w tygodniu. Natomiast rozkład zmienny może przewidywać pracę tylko w niektóre dni tygodnia w ramach obowiązujących norm czasu pracy, przy większej liczbie dni wolnych oraz przy różnej liczbie godzin pracy w danym dniu.

W przypadku pracowników niepełnoetatowych zastosowanie znajdują normy czasu pracy obowiązujące pracowników pełnoetatowych. Pozwala to np. na zaplanowanie im w rozkładzie czasu pracy w systemie podstawowym nawet po 8 godzin pracy dziennie i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Natomiast w systemie równoważnym przewidującym przedłużenie wymiaru dobowego czasu pracy do 12 godzin, mogą oni pracować nawet po 12 godzin. Należy wówczas ustalić dla nich większą liczbę dni wolnych od pracy lub niższy dobowy wymiar czasu pracy w innych dniach. Należy przy tym pamiętać o nieprzekraczaniu norm czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym objęty jest pracownik, zapewnieniu odpoczynków dobowych i tygodniowych, przestrzeganiu zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy oraz obowiązującego wymiaru czasu pracy.

Jeżeli chodzi o pracowników zatrudnionych na część etatu, to z wymiarem ich czasu pracy związane są niektóre zapisy w umowie o pracę. Jak bowiem stanowi art. 151 § 5 K.p., strony ustalają w treści umowy dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar niepełnego etatu, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia jak za pracę nadliczbową.

Przy czym godziny przepracowane przez niepełnoetatowca ponad limit ustalony w umowie o pracę nie są godzinami nadliczbowymi, tylko są opłacane jak praca nadliczbowa. Natomiast za godziny pracy ponad wymiar wynikający z umowy o pracę, jednak bez naruszenia limitu godzin określonego w tej umowie, pracownikowi niepełnoetatowemu przysługuje tylko normalne wynagrodzenie bez dodatku jak za pracę nadliczbową.

Liczbę godzin pracy, których przekroczenie uprawnia do dodatku jak za nadgodziny, ustala się biorąc pod uwagę rozkład i wymiar czasu pracy.

Niezależnie od zapisów w umowie o pracę, pracą w godzinach nadliczbowych pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie praca wykonywana w wymiarze powyżej 8 godzin na dobę lub przeciętnie 40 godzin tygodniowo albo po przekroczeniu przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy w systemach szczególnych.

Tabelaryczne zestawienie wymiarów czasu pracy w 2016 r. w jednomiesięcznych
okresach rozliczeniowych dla pracowników zatrudnionych na część etatu

Miesiąc Wyliczenie czasu pracy Liczba
godzin dla
zatrudnionego
na pełny etat
Liczba dni pracy Liczba
godzin dla
zatrudnionego
na 1/2 etatu
Liczba
godzin dla
zatrudnionego
na 1/4 etatu
Liczba
godzin dla
zatrudnionego
na 3/4 etatu
(40 godz. × 4 tyg.)
+ (8 godz. × 1 dzień)
- (8 godz. × 2 święta)
152 19 76 38 114
II (40 godz. × 4 tyg.)
+ (8 godz. × 1 dzień)
168 21 84 42 126
III (40 godz. × 4 tyg.)
+ (8 godz. × 3 dni)
- (8 godz. × 1 święto)
176 22 88 44 132
IV (40 godz. × 4 tyg.)
+ (8 godz. × 1 dzień)
168 21 84 42 126
V (40 godz. × 4 tyg.)
+ (8 godz. × 2 dni)
- (8 godz. × 2 święta)
160 20 80 40 120
VI (40 godz. × 4 tyg.)
+ (8 godz. × 2 dni)
176 22 88 44 132
VII (40 godz. × 4 tyg.)
+ (8 godz. × 1 dzień)
168 21 84 42 126
VIII (40 godz. × 4 tyg.)
+ (8 godz. × 3 dni)
- (8 godz. × 1 święto)
176 22 88 44 132
IX (40 godz. × 4 tyg.)
+ (8 godz. × 2 dni)
176 22 88 44 132
X (40 godz. × 4 tyg.)
+ (8 godz. × 1 dzień)
168 21 84 42 126
XI (40 godz. × 4 tyg.)
+ (8 godz. × 2 dni)
- (8 godz. × 2 święta)
160 20 80 40 120
XII (40 godz. × 4 tyg.)
+ (8 godz. × 2 dni)
- (8 godz. × 1 święto)
168 21 84 42 126
razem 2.016 252 1.008 504 1.512

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60