czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

Wprowadzanie systemu równoważnego w małym zakładzie pracy

Zatrudniamy 11 osób i nie mamy regulaminu pracy. Jak prawidłowo wprowadzić równoważny system czasu pracy? Czy wystarczy zapis w informacji o warunkach zatrudnienia?

Informacja o warunkach zatrudnienia nie jest dokumentem właściwym do wprowadzania systemu lub rozkładu czasu pracy.

Jednym z podstawowych uprawnień pracodawcy jest wybór odpowiedniej organizacji pracy, która powinna gwarantować pełne wykorzystanie czasu pracy przez pracowników. Elementami tej organizacji są systemy i rozkłady czasu pracy oraz przyjęte okresy rozliczeniowe, które ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy, a jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy ani nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy, w obwieszczeniu.

Ważne: Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, a także pracodawca, u którego zakładowa organizacja związkowa nie wyraża zgody na ustalenie lub zmianę systemów i rozkładów czasu pracy oraz okresów rozliczeniowych, może stosować wydłużone okresy rozliczeniowe czasu pracy po uprzednim zawiadomieniu właściwego inspektora pracy.

Nie dotyczy to jednak systemów czasu pracy. Z kolei pracodawca nieobjęty regulaminem pracy oraz działaniem organizacji związkowej wprowadza je w pełni autonomicznie. Dodajmy, że system równoważny, charakteryzujący się większą od podstawowego uciążliwością pracy, jest dopuszczalny tylko w okolicznościach wskazanych w art. 135-137 K.p. Podstawowy wariant tego systemu (z możliwością wydłużenia dniówki do 12 godzin na dobę), jest dopuszczalny wówczas, gdy jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją.

Co do sposobu wprowadzania systemu równoważnego, to w rozpatrywanym przypadku należy tego dokonać w drodze obwieszczenia. Jest to akt wewnątrzzakładowy stosowany w mniejszych firmach (nieobjętych regulaminem), wywołujący takie same skutki jak regulamin pracy, który wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy. Pracodawca obowiązany jest zapoznać z treścią obwieszczenia, podobnie jak z regulaminem pracy, każdego pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy. Tak wynika z przepisu § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

Przykładowe obwieszczenie o zmianie organizacji czasu pracy prezentujemy poniżej.

Obwieszczenie o zmianie organizacji czasu pracy z 8 stycznia 2016 r.
w Zakładzie Usług Poligraficznych PROFIL w Poznaniu, ul. Akacjowa 120

 1. Praca jest w zakładzie wykonywana:
 • przez pracowników zatrudnionych przy pracy biurowej: w systemie podstawowym czasu pracy,
   
 • przez pracowników zatrudnionych przy realizacji usług: w systemie równoważnego czasu pracy, z możliwością wydłużenia dniówki do 12 godzin na dobę.
 1. W zakładzie obowiązuje czteromiesięczny okres rozliczeniowy.
   
 2. Dniem wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy jest sobota.
   
 3. Pracownicy zatrudnieni przy pracy biurowej wykonują pracę od 700 do 1500.
   
 4. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji usług wykonują pracę według rozkładu czasu pracy, który jest sporządzany na okresy miesięczne i przekazywany z tygodniowym wyprzedzeniem.

Obwieszczenie wchodzi w życie 1 lutego 2016 r.

Podstawa prawna: art. 150 § 1 K.p.

Prezes
Jadwiga Borysewicz

Zwracamy uwagę! Informacja o warunkach zatrudnienia wręczana każdemu pracownikowi w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, powinna zawierać dane wskazane w art. 29 § 3 K.p. Są to:

 • obowiązująca pracownika dobowa i tygodniowa norma czasu pracy,
   
 • częstotliwość wypłat wynagrodzenia za pracę,
   
 • wymiar przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
   
 • obowiązująca pracownika długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
   
 • układ zbiorowy pracy, którym pracownik jest objęty,

a jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy - dodatkowo pora nocna, miejsce, termin i czas wypłaty wynagrodzenia oraz przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Nie ma wśród nich systemu czasu pracy. Pracodawca może co najwyżej uzupełnić informację o ten aspekt na zasadzie dobrowolności.

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60