czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (908) z dnia 20.03.2016

Normy czasu pracy niepełnosprawnego pracownika zatrudnionego na część etatu

Nasz pracownik zatrudniony na część etatu przedstawił orzeczenie o przyznaniu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. W związku z tym musimy zacząć stosować wobec niego obniżone normy czasu pracy. Czy należy je ustalić proporcjonalnie do niepełnego wymiaru etatu tego pracownika?

Nie, choć w kwestii poruszonej w pytaniu występują różne stanowiska. Pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym obowiązują normy czasu pracy wynikające z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.), tj. co do zasady 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień. Normy te nie ulegają obniżeniu proporcjonalnie do niepełnego wymiaru etatu, przeczyłoby to bowiem istocie norm czasu pracy. Ich celem jest wyznaczenie takiego maksymalnego obciążenia pracą w skali doby, tygodnia i okresu rozliczeniowego, które nie będzie negatywnie wpływać na zdrowie pracownika. Z tego względu normy czasu pracy mają charakter uniwersalny i nie są zależne od konkretnego wymiaru etatu danego pracownika. Trzeba jednak zaznaczyć, że odmiennie wypowiedziało się w tej sprawie Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W stanowisku z 18 kwietnia 2014 r. (znak: BON-I-52311-76-2-WK/14), Biuro uznało, że skrócone normy czasu pracy znajdują zastosowanie wobec wszystkich pracowników niepełnosprawnych, również zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Powołując się na fakt, iż art. 15 ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej... wyznacza normy czasu pracy dla pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze uznano, że w przypadku niepełnosprawnego w stopniu umiarkowanym lub znacznym zatrudnionego na część etatu, normy te należy obniżyć proporcjonalnie do niepełnego wymiaru czasu pracy. W konsekwencji takiego stanowiska norma dobowa niepełnosprawnego zatrudnionego na pół etatu w opinii Biura wynosi 3,5 godziny, a tygodniowa 17,5 godziny. Jednocześnie zaznaczono, że dzienna norma czasu pracy takiej osoby nie może przekraczać 7 godzin.

Powyższe stanowisko trudno jednak przyjąć bez zastrzeżeń, podważa ono bowiem wspomniany już uniwersalny charakter norm czasu pracy. Uniwersalny charakter tych norm można też wywieść z obowiązku określenia w umowie niepełnoetatowca liczby godzin pracy ponad ustalony wymiar etatu, po przekroczeniu której pracownik nabywa prawo do dodatków jak za pracę w nadgodzinach (art. 151 § 5 K.p.). Gdyby założyć, że obniżenie norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na część etatu w proporcji do tego etatu jest prawidłowe, wyróżnienie godzin ponadwymiarowych przekraczających ustalony w umowie limit godzin dla niepełnoetatowca nie miałoby uzasadnienia (patrz: przykład).

Przykład

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu przedstawił pracodawcy orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, co powoduje objęcie go niższymi normami czasu pracy. Dotychczas pracownika obowiązywała 8-godzinna norma dobowa i przeciętnie 40-godzinna norma tygodniowa, a umowa o pracę przewidywała prawo do dodatków jak za nadgodziny po przekroczeniu przeciętnie 34 godzin pracy na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Zastosowanie stanowiska Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełno- sprawnych, zgodnie z którym w takim przypadku pracownika obowiązuje 3,5-godzinna norma dobowa oraz 17,5-godzinna norma tygodniowa powoduje, że zapisy umowy dotyczące wyznaczenia limitu godzin tracą sens. Każda godzina pracy powyżej norm obniżonych w proporcji do niepełnego etatu oznacza bowiem nadgodziny, za które przysługuje dodatek na mocy Kodeksu pracy (bez konieczności zapisów w umowie o pracę).

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60