czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 46 (1296) z dnia 9.06.2016

Czas pracy i wynagrodzenie przy zatrudnieniu w trakcie miesiąca

Z dniem 13 czerwca 2016 r. zatrudnimy pracownicę na pół etatu. Jak ustalić jej czas pracy w tym miesiącu i wynagrodzenie (stałe miesięczne), jeżeli będzie pracować według indywidualnego harmonogramu? Nadmieniam, że rozkład jej czasu pracy będzie miał charakter zmienny w zależności od zapotrzebowania na pracę.

W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu wymiar jego czasu pracy należy ustalić proporcjonalnie do jego etatu. Ponadto, jeżeli zatrudnienie ma miejsce w trakcie miesiąca, czas pracy takiej osoby trzeba obliczyć dla krótszego okresu rozliczeniowego.

Wynagrodzenie o charakterze stałym miesięcznym należy ustalić na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.).

Wymiar czasu pracy obowiązujący pracownika w danym okresie rozliczeniowym oblicza się zgodnie z art. 130 K.p.:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
   
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. wystających,
   
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu tak obliczony wymiar czasu pracy obniża się stosownie do wielkości jego etatu.

Powyższą metodykę obliczania wymiaru czasu pracy stosuje się także wtedy, gdy nawiązanie stosunku pracy nastąpiło w trakcie miesiąca. Przy czym wówczas wymiar czasu pracy oblicza się dla krótszego okresu rozliczeniowego, obejmującego okres od nawiązania stosunku pracy do końca obowiązującego okresu rozliczeniowego.

Zasady ustalania stałego miesięcznego wynagrodzenia za część miesiąca określa wymienione rozporządzenie. Zgodnie z § 12 tego aktu prawnego, w celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stałej stawce miesięcznej, za przepracowaną część miesiąca, w przypadku gdy okres pozostawania pracownika w stosunku pracy nie obejmuje pełnego miesiąca (dotyczy to sytuacji podjęcia lub zakończenia zatrudnienia w trakcie miesiąca), należy:

 • podzielić miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, a następnie
   
 • pomnożyć tak otrzymaną kwotę przez liczbę godzin nieprzepracowanych, po czym
   
 • odjąć tak obliczoną kwotę wynagrodzenia od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Przykład

Z dniem 13 czerwca 2016 r. pracodawca zatrudni na 1/2 etatu pracownicę, której będzie przysługiwało stałe miesięczne wynagrodzenie w kwocie 2.000 zł. Będzie ją obowiązywać jednomiesięczny okres rozliczeniowy i praca według indywidualnego harmonogramu.

Obliczenie wymiaru czasu pracy pracownicy dla skróconego okresu rozliczeniowego od 13 do 31 czerwca 2016 r.:

1/2 etatu × (40 godz. × 2 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) = 56 godz.

Ustalenie stałego miesięcznego wynagrodzenia za czerwiec 2016 r., przy założeniu, że pracownica w pełni przepracuje obowiązujący ją w okresie od 13 do 30 czerwca br. wymiar czasu pracy wynoszący 56 godz.:

2.000 zł : (176 godz. × 1/2 etatu) = 22,73 zł,

22,73 zł × (88 godz. - 56 godz.) = 727,36 zł,

2.000 zł - 727,36 zł = 1.272,64 zł.

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60