czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (322) z dnia 10.08.2012

Dopuszczalność wyjść prywatnych w godzinach pracy

Czy pracodawca może zwolnić pracownika na część dnia pracy z dowolnej wskazanej przez niego przyczyny? Jeżeli tak, to jak powinien wyglądać wniosek pracownika w tej sprawie?

Powszechne przepisy prawa nie regulują kwestii krótkotrwałych zwolnień od pracy na wniosek pracownika z przyczyn osobistych (tzw. wyjść prywatnych). Ich udzielanie ma charakter uznaniowy i zależy od pracodawcy, który może usprawiedliwić każdą nieobecność pracownika. Forma wniosku w tej sprawie powinna wynikać z regulacji wewnątrzzakładowych.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa. Tak stanowi przepis § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281 z późn. zm.), dalej rozporządzenia. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Ważne: Pracownik może opuścić miejsce pracy z przyczyn osobistych wyłącznie za wiedzą i zgodą pracodawcy albo bezpośredniego przełożonego lub innego upoważnionego pracownika.

Zasady udzielania pracownikom pozwolenia na wyjście prywatne powinny być przedmiotem regulacji wewnątrzzakładowych. W praktyce stosunkowo często ma miejsce utrwalony zwyczaj, polegający na ustnym powiadamianiu bezpośredniego przełożonego o potrzebie załatwienia w czasie pracy sprawy prywatnej oraz uzyskaniu jego pozwolenia na opuszczenie zakładu, z ewentualnym wpisem w specjalnie dla tego celu zaprowadzonej ewidencji wyjść. Biorąc pod uwagę przepisy art. 29 § 3 oraz art. 1041 § 1 pkt 9 K.p., które wskazują sposób określenia obowiązków pracownika w przedmiocie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, praktyka ta jest dopuszczalna, jednak powinna wynikać z regulaminu pracy lub informacji o warunkach zatrudnienia.

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60