czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 16 (322) z dnia 10.08.2012

Dopuszczalność wyjść prywatnych w godzinach pracy

Czy pracodawca może zwolnić pracownika na część dnia pracy z dowolnej wskazanej przez niego przyczyny? Jeżeli tak, to jak powinien wyglądać wniosek pracownika w tej sprawie?

Powszechne przepisy prawa nie regulują kwestii krótkotrwałych zwolnień od pracy na wniosek pracownika z przyczyn osobistych (tzw. wyjść prywatnych). Ich udzielanie ma charakter uznaniowy i zależy od pracodawcy, który może usprawiedliwić każdą nieobecność pracownika. Forma wniosku w tej sprawie powinna wynikać z regulacji wewnątrzzakładowych.

Pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika od pracy, jeżeli obowiązek ten wynika z przepisów prawa. Tak stanowi przepis § 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60, poz. 281 z późn. zm.), dalej rozporządzenia. Przyczynami usprawiedliwiającymi nieobecność pracownika w pracy są zdarzenia i okoliczności określone przepisami prawa pracy, które uniemożliwiają stawienie się pracownika do pracy i jej świadczenie, a także inne przypadki niemożności wykonywania pracy wskazane przez pracownika i uznane przez pracodawcę za usprawiedliwiające nieobecność w pracy.

Ważne: Pracownik może opuścić miejsce pracy z przyczyn osobistych wyłącznie za wiedzą i zgodą pracodawcy albo bezpośredniego przełożonego lub innego upoważnionego pracownika.

Zasady udzielania pracownikom pozwolenia na wyjście prywatne powinny być przedmiotem regulacji wewnątrzzakładowych. W praktyce stosunkowo często ma miejsce utrwalony zwyczaj, polegający na ustnym powiadamianiu bezpośredniego przełożonego o potrzebie załatwienia w czasie pracy sprawy prywatnej oraz uzyskaniu jego pozwolenia na opuszczenie zakładu, z ewentualnym wpisem w specjalnie dla tego celu zaprowadzonej ewidencji wyjść. Biorąc pod uwagę przepisy art. 29 § 3 oraz art. 1041 § 1 pkt 9 K.p., które wskazują sposób określenia obowiązków pracownika w przedmiocie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, praktyka ta jest dopuszczalna, jednak powinna wynikać z regulaminu pracy lub informacji o warunkach zatrudnienia.

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60