czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 27 (854) z dnia 20.09.2014

Wyznaczanie niedzieli wolnej od pracy w placówce handlowej

Nasza firma to placówka handlowa, która niedługo zacznie funkcjonować we wszystkie dni tygodnia. W jaki sposób powinniśmy ustalić w harmonogramie niedziele wolne od pracy dla pracowników naszej placówki? Czy za pracę w taką wolną niedzielę należy udzielać dnia wolnego w wymiarze równoważnym do przepracowanych godzin, czy w każdym przypadku całego dnia wolnego?

Wyznaczanie niedzieli wolnej od pracy w placówce handlowej
rys. Wyznaczanie niedzieli wolnej od pracy w placówce handlowej

W myśl art. 1519a ust. 3 K.p., praca w niedziele jest dozwolona w placówkach handlowych przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności. Pracownik pracujący w niedziele (z wyjątkiem zatrudnionego w systemie weekendowym) powinien korzystać co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy (art. 15112 K.p.). Interpretacja powołanego przepisu nie jest jednolita. W piśmiennictwie z zakresu prawa pracy spotyka się pogląd, iż pozostaje w zgodzie z przepisami planowanie niedzieli wolnej od pracy odrębnie w odniesieniu do każdego 4-tygodniowego okresu w ramach danego okresu rozliczeniowego. Może to jednak oznaczać możliwość kumulacji niedziel roboczych, co zbytnio obciąża pracownika i pozostaje w sprzeczności z funkcją ochronną art. 15112 K.p.

Państwowa Inspekcja Pracy (pismo znak: GPP-459-4560-49/09/PE/RP) zauważa, że art. 15112 K.p. nie precyzuje, jak liczyć cztery tygodnie, dlatego można przyjąć, że rytm, w jakim pracownikowi będzie udzielana wolna niedziela, jest niezależny od okresów rozliczeniowych i w zasadzie powinien być odnoszony do układu tygodni w roku kalendarzowym. Natomiast z uwagi na to, że przepis nie określa początku czterotygodniowego okresu, w jakim ma przypadać wolna niedziela, pracodawca wywiąże się z tego wymogu, jeśli w każdym dowolnie wybranym czterotygodniowym okresie będzie przypadać co najmniej jedna niedziela wolna od pracy. Niedziela wolna od pracy powinna być z góry ustalona przez pracodawcę w rozkładzie czasu pracy. Zaniechanie takiego ustalenia może być potraktowane jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.


WAŻNE:
Planowanie wolnej niedzieli powinno być dokonane w taki sposób, aby w każdym, dowolnie wskazanym czterotygodniowym przedziale czasowym, niezależnie od tego, czy wchodzi w skład tego samego, czy różnych okresów rozliczeniowych, była co najmniej 1 niedziela wolna od pracy.


W celu realizacji obowiązku zapewnienia pracownikowi co najmniej raz na 4 tygodnie niedzieli wolnej od pracy, pracodawca może przyjąć założenie, że co czwarta w kolejności (lub jeszcze częściej) niedziela jest dla pracownika wolna.

W rozkładzie czasu pracy pracownika wykonującego dozwoloną pracę w niedziele i święta należy wskazać dni wolne od pracy udzielone w dniach roboczych w zamian za pracę w niedzielę lub święto. Wynika to z art. 1511 § 1 K.p., który różnicuje wysokość dodatku za pracę nadliczbową w zależności od tego, czy praca ta była świadczona w dniu wolnym udzielonym za przepracowaną niedzielę lub święto, czy w innym dniu.

Należy przypomnieć, że pracodawca, u którego jest dozwolona praca w niedziele i święta, powinien zapewnić pracownikom odpowiednią ilość dni wolnych od pracy w okresie rozliczeniowym. Liczba tych dni, według art. 147 K.p., nie może być mniejsza niż suma niedziel, świąt i dni wolnych od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, bez względu na system czasu pracy, w jakim pracownicy są zatrudnieni. Wskazane dni wolne powinny obejmować 24-godzinne odcinki czasu, liczone po zakończeniu doby pracowniczej.

Za pracę w niedziele i święta (podobnie jak za pracę w dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy) przysługuje pracownikowi cały dzień wolny od pracy, bez względu na liczbę godzin świadczonej pracy. Przykładowo, jeżeli pracownik wezwany do usunięcia awarii przepracował w niedzielę 4 godziny, to w zamian za czas przepracowany pracodawca udzieli mu całego dnia wolnego od pracy.

Dzień wolny za pracę w niedzielę rekompensuje jedynie pracę normatywną, czyli pracę przez 8 godzin. Za godziny stanowiące przekroczenie normy dobowej pracownik ma prawo do czasu wolnego lub dodatku.

Przykład

Pracownik zatrudniony w systemie podstawowym pracował w niedzielę (poza harmonogramem) przez 12 godzin. Udzielono mu w zamian dnia wolnego od pracy oraz wypłacono dodatek w wysokości 100% za 4 godziny nadliczbowe z tytułu przekroczenia normy dobowej przypadające w niedzielę, która zgodnie z rozkładem czasu pracy, obowiązującym pracownika, miała być dla niego wolna.

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60