czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014

Ruchomy czas pracy według grafiku lub na wniosek

Jedną z możliwości elastycznego zorganizowania czasu pracy jest zastosowanie ruchomego rozkładu czasu pracy, potocznie zwanego ruchomym systemem czasu pracy. W jego ramach możliwe jest rozpoczynanie pracy w poszczególnych dniach tygodnia w różnych godzinach. Godziny te wyznacza pracodawca lub pracownik - w zależności od przyjętego wariantu ruchomego rozkładu.

Ruchomy rozkład dla całej firmy

Ruchomy rozkład czasu pracy jako jedna z form organizacji pracy w danym zakładzie został prawnie usankcjonowany dopiero 23 sierpnia 2013 r. Przed tą datą elementy ruchomego systemu mogły być stosowane w ramach indywidualnego rozkładu czasu pracy, co powodowało jednak komplikacje w zakresie występowania nadgodzin. Od ubiegłego roku przepisy o ruchomym czasie pracy określają już ten typ rozkładu w sposób jednoznaczny. Zgodnie z art. 1401 K.p. może on polegać na:

 • ustaleniu w rozkładzie czasu pracy różnych godzin rozpoczynania pracy w dniach, które są dla pracownika robocze,
   
 • określeniu przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu dla pracownika roboczym.

Praca w ramach ruchomego rozkładu nie może przy tym powodować naruszenia odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Aby zastosować ruchomy system czasu pracy w danej firmie, najpierw trzeba go formalnie wprowadzić. W tym celu należy spełnić wymogi określone w art. 150 K.p. Przewiduje on dwa tryby wdrożenia ruchomego czasu pracy - z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek pracownika. W pierwszym przypadku ruchomy rozkład czasu pracy wprowadzany jest jednostronnie, poprzez podjęcie przez pracodawcę określonych działań. Polegają one na:

 • wprowadzeniu zapisu o stosowaniu ruchomego rozkładu do układu zbiorowego pracy lub, jeżeli pracodawca nie jest objęty takim układem,
   
 • zawarciu porozumienia o stosowaniu powyższego rozkładu z zakładową organizacją związkową lub, w razie jej braku,
   
 • zawarciu porozumienia z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakładzie pracy (art. 150 § 3 K.p.).

W takim trybie system ruchomy można wprowadzić dla całego zakładu pracy lub dla określonych grup pracowników, bez konieczności uzyskiwania zgody lub wniosku zatrudnionych w tej sprawie. Niezależnie jednak od wprowadzenia systemu ruchomego w opisanym trybie, wniosek o jego zastosowanie może złożyć także pracownik. Co ważne, w razie zgłoszenia takiego wniosku, ruchomy rozkład proponowany przez pracownika nie musi zgadzać się z rozkładem, który został wprowadzony dla innych pracowników. Akceptacja pracodawcy dla indywidualnego wniosku oznacza, że konkretny pracownik będzie pracował w ruchomym rozkładzie wynikającym z wniosku, a nie z ruchomego grafiku ułożonego dla pozostałych pracowników.


Ponowne podjęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej w ramach ruchomego rozkładu nie jest pracą w nadgodzinach.

System ruchomy i równoważny

Ruchomy rozkład czasu pracy może być łączony z każdym systemem czasu pracy, również z systemem równoważnym. Przewiduje on możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy, m.in. do 12 godzin. Pracodawca, który chce zastosować połączenie rozkładu ruchomego z systemem równoważnym, musi jednak pamiętać o obowiązku ustalania dla pracowników rozkładów czasu pracy na okresy nie krótsze niż miesięczne. Takie rozkłady w praktyce niezbędne w systemie równoważnym, trzeba przekazywać do wiadomości pracowników na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem ujętego w nich okresu (art. 129 § 3 K.p.). Pracownicy powinni być bowiem poinformowani nie tylko o godzinie rozpoczęcia pracy w poszczególnych dniówkach, ale również o planowanym na kolejne doby wymiarze pracy.

Należy też mieć na uwadze obowiązek zapewnienia pracownikom odpoczynku dobowego, przypadającego pomiędzy zakończeniem pracy i jej ponownym rozpoczęciem. W konsekwencji, w zależności od liczby godzin przepracowanych w dniu poprzednim, dany pracownik w kolejnym dniu może rozpocząć pracę najwcześniej po wykorzystaniu 11 godzin odpoczynku dobowego. W związku z tym maksymalne przesunięcie pory rozpoczęcia pracy w ruchomym rozkładzie w stosunku do poprzedniej dniówki roboczej może wynieść:

 • w razie 8-godzinnego dnia pracy - 5 godzin,
   
 • w przypadku 12-godzinnego dnia pracy - jedną godzinę.

Ruchomy rozkład nie może też naruszyć odpoczynku tygodniowego.

Porozumienie w sprawie ruchomego rozkładu czasu pracy
Piła, dnia 10 listopada 2014 r.

Porozumienie w sprawie wprowadzenia
ruchomego rozkładu czasu pracy

Działając na podstawie art. 150 § 3 pkt 2 K.p. pracodawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Detal" z siedzibą przy ul. Wylotowej 5 w Pile, reprezentowane przez prezesa zarządu Krystiana Moruza oraz przedstawiciele pracowników: Mirosława Kopeć, Krzysztof Doruboń i Andrzej Kawalec zgodnie ustalają, iż od dnia 1 grudnia 2014 r. w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "Detal" z siedzibą przy ul. Wylotowej 5 w Pile w dziale spedycji będzie obowiązywał ruchomy rozkład czasu pracy. Będzie on polegać na rozpoczynaniu pracy:

 • w poniedziałek, środę i piątek - od godz. 700,
   
 • we wtorek i czwartek - od godz. 600.
Krystian Moruz
pracodawca
Mirosława Kopeć
Krzysztof Doruboń
Andrzej Kawalec
przedstawiciele pracowników

Indywidualny wniosek o wprowadzenie ruchomego rozkładu czasu pracy
Piła, dnia 12 listopada 2014 r.
Pan Prezes
Krystian Moruz
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Detal"
ul. Wylotowa 5, Piła

Wniosek o wprowadzenie ruchomego
rozkładu czasu pracy

Na podstawie art. 150 § 5 K.p. wnoszę o zastosowanie wobec mnie od 17 listopada 2014 r. ruchomego rozkładu czasu pracy polegającego na ustaleniu przedziału godzin - od godz. 600 do 900 - w którym rozpoczynałbym pracę, przy pozostawieniu mi swobody w ustaleniu godziny jej rozpoczęcia. Prośbę swą motywuję koniecznością opieki nad moją małoletnią córką Krystyną w czasie zabiegów rehabilitacyjnych*.

Grzegorz Rutyński
pracownik
* Uzasadnienie wniosku nie jest obowiązkowe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60