czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 91 (1132) z dnia 13.11.2014

Ruchomy czas pracy według grafiku lub na wniosek

Jedną z możliwości elastycznego zorganizowania czasu pracy jest zastosowanie ruchomego rozkładu czasu pracy, potocznie zwanego ruchomym systemem czasu pracy. W jego ramach możliwe jest rozpoczynanie pracy w poszczególnych dniach tygodnia w różnych godzinach. Godziny te wyznacza pracodawca lub pracownik - w zależności od przyjętego wariantu ruchomego rozkładu.

Ruchomy rozkład dla całej firmy

Ruchomy rozkład czasu pracy jako jedna z form organizacji pracy w danym zakładzie został prawnie usankcjonowany dopiero 23 sierpnia 2013 r. Przed tą datą elementy ruchomego systemu mogły być stosowane w ramach indywidualnego rozkładu czasu pracy, co powodowało jednak komplikacje w zakresie występowania nadgodzin. Od ubiegłego roku przepisy o ruchomym czasie pracy określają już ten typ rozkładu w sposób jednoznaczny. Zgodnie z art. 1401 K.p. może on polegać na:

 • ustaleniu w rozkładzie czasu pracy różnych godzin rozpoczynania pracy w dniach, które są dla pracownika robocze,
   
 • określeniu przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu dla pracownika roboczym.

Praca w ramach ruchomego rozkładu nie może przy tym powodować naruszenia odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Aby zastosować ruchomy system czasu pracy w danej firmie, najpierw trzeba go formalnie wprowadzić. W tym celu należy spełnić wymogi określone w art. 150 K.p. Przewiduje on dwa tryby wdrożenia ruchomego czasu pracy - z inicjatywy pracodawcy lub na wniosek pracownika. W pierwszym przypadku ruchomy rozkład czasu pracy wprowadzany jest jednostronnie, poprzez podjęcie przez pracodawcę określonych działań. Polegają one na:

 • wprowadzeniu zapisu o stosowaniu ruchomego rozkładu do układu zbiorowego pracy lub, jeżeli pracodawca nie jest objęty takim układem,
   
 • zawarciu porozumienia o stosowaniu powyższego rozkładu z zakładową organizacją związkową lub, w razie jej braku,
   
 • zawarciu porozumienia z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w sposób zwyczajowo przyjęty w danym zakładzie pracy (art. 150 § 3 K.p.).

W takim trybie system ruchomy można wprowadzić dla całego zakładu pracy lub dla określonych grup pracowników, bez konieczności uzyskiwania zgody lub wniosku zatrudnionych w tej sprawie. Niezależnie jednak od wprowadzenia systemu ruchomego w opisanym trybie, wniosek o jego zastosowanie może złożyć także pracownik. Co ważne, w razie zgłoszenia takiego wniosku, ruchomy rozkład proponowany przez pracownika nie musi zgadzać się z rozkładem, który został wprowadzony dla innych pracowników. Akceptacja pracodawcy dla indywidualnego wniosku oznacza, że konkretny pracownik będzie pracował w ruchomym rozkładzie wynikającym z wniosku, a nie z ruchomego grafiku ułożonego dla pozostałych pracowników.


Ponowne podjęcie pracy w tej samej dobie pracowniczej w ramach ruchomego rozkładu nie jest pracą w nadgodzinach.

System ruchomy i równoważny

Ruchomy rozkład czasu pracy może być łączony z każdym systemem czasu pracy, również z systemem równoważnym. Przewiduje on możliwość przedłużenia dobowego wymiaru czasu pracy, m.in. do 12 godzin. Pracodawca, który chce zastosować połączenie rozkładu ruchomego z systemem równoważnym, musi jednak pamiętać o obowiązku ustalania dla pracowników rozkładów czasu pracy na okresy nie krótsze niż miesięczne. Takie rozkłady w praktyce niezbędne w systemie równoważnym, trzeba przekazywać do wiadomości pracowników na co najmniej tydzień przed rozpoczęciem ujętego w nich okresu (art. 129 § 3 K.p.). Pracownicy powinni być bowiem poinformowani nie tylko o godzinie rozpoczęcia pracy w poszczególnych dniówkach, ale również o planowanym na kolejne doby wymiarze pracy.

Należy też mieć na uwadze obowiązek zapewnienia pracownikom odpoczynku dobowego, przypadającego pomiędzy zakończeniem pracy i jej ponownym rozpoczęciem. W konsekwencji, w zależności od liczby godzin przepracowanych w dniu poprzednim, dany pracownik w kolejnym dniu może rozpocząć pracę najwcześniej po wykorzystaniu 11 godzin odpoczynku dobowego. W związku z tym maksymalne przesunięcie pory rozpoczęcia pracy w ruchomym rozkładzie w stosunku do poprzedniej dniówki roboczej może wynieść:

 • w razie 8-godzinnego dnia pracy - 5 godzin,
   
 • w przypadku 12-godzinnego dnia pracy - jedną godzinę.

Ruchomy rozkład nie może też naruszyć odpoczynku tygodniowego.

Porozumienie w sprawie ruchomego rozkładu czasu pracy
Piła, dnia 10 listopada 2014 r.

Porozumienie w sprawie wprowadzenia
ruchomego rozkładu czasu pracy

Działając na podstawie art. 150 § 3 pkt 2 K.p. pracodawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Detal" z siedzibą przy ul. Wylotowej 5 w Pile, reprezentowane przez prezesa zarządu Krystiana Moruza oraz przedstawiciele pracowników: Mirosława Kopeć, Krzysztof Doruboń i Andrzej Kawalec zgodnie ustalają, iż od dnia 1 grudnia 2014 r. w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym "Detal" z siedzibą przy ul. Wylotowej 5 w Pile w dziale spedycji będzie obowiązywał ruchomy rozkład czasu pracy. Będzie on polegać na rozpoczynaniu pracy:

 • w poniedziałek, środę i piątek - od godz. 700,
   
 • we wtorek i czwartek - od godz. 600.
Krystian Moruz
pracodawca
Mirosława Kopeć
Krzysztof Doruboń
Andrzej Kawalec
przedstawiciele pracowników

Indywidualny wniosek o wprowadzenie ruchomego rozkładu czasu pracy
Piła, dnia 12 listopada 2014 r.
Pan Prezes
Krystian Moruz
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Detal"
ul. Wylotowa 5, Piła

Wniosek o wprowadzenie ruchomego
rozkładu czasu pracy

Na podstawie art. 150 § 5 K.p. wnoszę o zastosowanie wobec mnie od 17 listopada 2014 r. ruchomego rozkładu czasu pracy polegającego na ustaleniu przedziału godzin - od godz. 600 do 900 - w którym rozpoczynałbym pracę, przy pozostawieniu mi swobody w ustaleniu godziny jej rozpoczęcia. Prośbę swą motywuję koniecznością opieki nad moją małoletnią córką Krystyną w czasie zabiegów rehabilitacyjnych*.

Grzegorz Rutyński
pracownik
* Uzasadnienie wniosku nie jest obowiązkowe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60