czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (379) z dnia 1.01.2015

Planowanie dni wolnych z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy w przypadku absencji chorobowej pracownika

Pracujemy w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym w normach podstawowych, przy czym liczba dni roboczych w miesiącu różni się od normatywu. Gdy zadań jest więcej wszystkie dni od poniedziałku do soboty są robocze, a w pozostałych miesiącach jest więcej dni wolnych. Czy choroba pracownika w miesiącu z większą liczbą dni pracy powoduje niedopracowanie wymiaru i odwrotnie, czy pracownikom niezdolnym do pracy z powodu choroby w miesiącu "odbierania dni wolnych" powinniśmy umożliwić wykorzystanie tych dni w innym czasie?

Rozkład czasu pracy pozostaje obowiązujący niezależnie od wystąpienia absencji w pracy. Pracodawca, co do zasady, nie powinien wprowadzać żadnych korekt do raz ustalonego rozkładu.

Rozkład czasu pracy pracownika sporządza się w formie pisemnej lub elektronicznej na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i przekazuje zainteresowanemu co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, który obejmuje (art. 129 § 3 K.p.). Należy przy tym uwzględniać prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Skorzystanie z ww. regulacji przy dłuższym niż 1 miesiąc okresie rozliczeniowym prowadzi do "odcinkowego" planowania pracy, co wyklucza jednorazowe rozdysponowanie pełnej puli godzin. Jednak po każdym kolejnym miesiącu, pozostaje ściśle określona dalsza liczba godzin do rozplanowania, która nie podlega żadnym korektom. Przykładowo, jeżeli w czteromiesięcznym okresie rozliczeniowym przypada do przepracowania 656 godzin, a na pierwszy jego miesiąc zaplanowano 192 godziny pracy, to niezależnie od tego czy pracownik przepracuje te godziny, czy będzie nieobecny z przyczyn usprawiedliwionych, w kolejnych trzech miesiącach pozostanie łącznie 464 godziny pracy (656 godz. - 192 godz.). Przepis art. 130 § 3 K.p. stanowi bowiem, że wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

  Przykład  

W zakładzie obwiązuje podstawowy system czasu pracy, a praca jest wykonywana w organizacji jednozmianowej (od 600 do 1400) w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym (obecny przypada od 1 października 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.). Dni wolne od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu mają charakter elastyczny (wynikają z rozkładu czasu pracy, przekazywanego pracownikom na każdy miesiąc kalendarzowy z tygodniowym wyprzedzeniem). Pracownicy są wynagradzani stałą stawką miesięczną.

W bieżącym okresie wymiar czasu pracy wynosi 656 godzin (40 godz. x 17 tyg. + 8 godz. x 3 dni - 8 godz. x 6 świąt), co daje 82 dni robocze (656 godz. : 8 godz.).

Harmonogram uwzględnił wymiar w całym okresie, jednak w większości miesięcy różnił się od normatywu:

miesiąc normatyw miesięczny rozkład
godziny dni godziny dni
październik 184 23 192 24
listopad 144 18 160 20
grudzień 168 21 144 18
styczeń 160 20 160 20
razem 656 82 656 82

Jeden z pracowników zakładu chorował przez cały październik, inny pracownik dostarczył zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA na cały grudzień. Absencja z tytułu niezdolności do pracy nie ma jednak wpływu na rozkład ich czasu pracy.

Pierwszemu pracownikowi ogólną pulę godzin do przepracowania należało obniżyć o wynikające z rozkładu 192 godziny absencji chorobowej, a zatem w pozostałych miesiącach powinien przepracować 464 godziny (656 godz. - 192 godz.), co jest w rozkładzie zagwarantowane.

Analogicznie w przypadku drugiego pracownika, jego wymiar czasu pracy po korekcie wynosi 512 godzin (656 godz. - 144 godz.), co zapewnia obowiązujący go rozkład (192 godz. + 160 godz. + 160 godz. = 512 godz.).

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60