czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (932) z dnia 20.11.2016

Wymiar czasu pracy dla pracowników zatrudnionych na część etatu w 2017 r.

W zakładzie, oprócz pracowników pełnoetatowych, zatrudniamy też część osób w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak należy ustalić ich wymiar czasu pracy w różnych okresach rozliczeniowych w 2017 r.?

Wymiar czasu pracy pracowników zatrudnionych na część etatu oblicza się na analogicznych zasadach jak pracowników pełnoetatowych. Różnica polega na tym, że obniża się go proporcjonalnie do wielkości etatu pracownika zatrudnionego na część etatu.

Wymiar czasu pracy w obowiązującym pracownika okresie rozliczeniowym oblicza się zgodnie z art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). Zasady te nie obejmują pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym. W celu obliczenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 130 K.p., należy:

  • pomnożyć 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
     
  • dodać do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających,
     
  • obniżyć wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Ustalony w podany sposób wymiar czasu pracy obowiązujący pracownika pełnoetatowego należy następnie obniżyć proporcjonalnie do wielkości etatu pracownika niepełnoetatowego. Tak ustalony wymiar czasu pracy będzie obowiązywał pracownika zatrudnionego na część etatu i w oparciu o ten wymiar należy planować jego rozkład czasu pracy.

Pracowników pełnoetatowych i niepełnoetatowych obowiązują takie same normy czasu pracy. Zostały one wskazane w art. 129 K.p. Biorąc pod uwagę powołaną regulację, pracownicy zatrudnieni w podstawowej organizacji czasu pracy, zarówno na pełny etat, jak i część etatu, mogą wykonywać pracę po 8 godzin na dobę i przeciętnie po 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Jednakże rozkłady czasu pracy pracowników muszą być tak ustalone, aby czas pracy nie wykraczał poza obliczony zgodnie z art. 130 K.p. wymiar czasu pracy obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym odpowiednio do wielkości etatu danego pracownika.

Niepełnoetatowcy mogą świadczyć pracę w każdym systemie czasu pracy określonym w Kodeksie pracy. Mogą więc też wykonywać pracę np. w systemie równoważnym w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy. Taki system czasu pracy został uregulowany w art. 135-137 K.p. i pozwala na przedłużenie wymiaru dobowego czasu pracy pracowników do 12, 16 lub 24 godzin.

Wymiar czasu pracy w 2017 r. pracowników niepełnoetatowych w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych:

Miesiąc Wyliczenie czasu pracy Liczba
dni pracy
Liczba godzin dla zatrudnionych na
pełny etat 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto) 21 168 84 42 126
II (40 godz. × 4 tyg.) 20 160 80 40 120
III (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) 23 184 92 46 138
IV (40 godz. × 4 tyg.) - (8 godz. × 1 święto) 19 152 76 38 114
V (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta) 21 168 84 42 126
VI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto) 21 168 84 42 126
VII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) 21 168 84 42 126
VIII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 1 święto) 22 176 88 44 132
IX (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) 21 168 84 42 126
X (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) 22 176 88 44 132
XI (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta) 20 160 80 40 120
XII (40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 2 święta) 19 152 76 38 114
razem 250 2.000 1.000 500 1.500

Wymiar czasu pracy w 2017 r. pracowników niepełnoetatowych w trzymiesięcznych okresach rozliczeniowych:

Okres Wyliczenie czasu pracy Liczba
dni pracy
Liczba godzin dla zatrudnionych na
pełny etat 1/2 etatu 1/4 etatu 3/4 etatu
I-III (40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 5 dni) - (8 godz. × 1 święto) 64 512 256 128 384
IV-VI (40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 4 święta) 61 488 244 122 366
VII-IX (40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 1 święto) 64 512 256 128 384
X-XII (40 godz. × 13 tyg.) - (8 godz. × 4 święta) 61 488 244 122 366
razem 250 2.000 1.000 500 1.500

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60