czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 7 (1361) z dnia 23.01.2017

Rozkład czasu pracy dla niepełnoetatowca

Zatrudnienie na część etatu wpływa na ustalenie m.in. wymiaru czasu pracy pracownika proporcjonalnie do wielkości jego etatu. Tym samym ma on mniejszą liczbę godzin do przepracowania w danym okresie rozliczeniowym. Jego rozkład czasu pracy może przy tym przewidywać równomierne rozłożenie godzin na poszczególne dni pracy, bądź też pracę tylko w niektórych dniach i w różnym wymiarze dobowym.

Zatrudnienie na część etatu a rozkład czasu pracy
rys. Zatrudnienie na część etatu a rozkład czasu pracy

Ustalanie rozkładu

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy może świadczyć pracę w stałym lub zmiennym rozkładzie czasu pracy. Stały rozkład przewiduje pracę w tych samych dniach i w takim samym wymiarze dobowym. Klasycznym przykładem stałego rozkładu czasu pracy dla niepełnoetatowca zatrudnionego na 1/2 etatu jest praca w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku po 4 godziny na dobę.

Nieco inaczej jest z rozkładami zmiennymi. Mogą one bowiem przewidywać pracę tylko w niektóre dni tygodnia i dodatkowo w różnym wymiarze dobowym, w ramach obowiązujących pracownika norm czasu pracy.

Przy czym zarówno w przypadku pracowników pełnoetatowych, jak i niepełnoetatowych, rozkład ich czasu pracy powinien określać dni oraz godziny pracy, a także dni wolne wynikające z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Ponadto powinien on wskazywać wymiar czasu pracy, ustalany w proporcji do wielkości etatu niepełnoetatowca, oraz uwzględniać normy czasu pracy, dobową i przeciętną tygodniową, jednakową dla pracowników niezależnie od wielkości ich etatu. W rozkładach sporządzanych dla niepełnoetatowców należy również zachować odpoczynki dobowe i tygodniowe oraz roczny limit godzin nadliczbowych (przykład 1).

Rozkład czasu pracy danego pracownika (także niepełnoetatowca) może być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej, na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony ten rozkład (art. 129 § 3 K.p.).

Rozkład czasu pracy ustalany jest w określonym przez przepisy prawa trybie, w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 150 § 1 K.p.).

Pracodawca nie sporządza rozkładu czasu pracy, jeżeli:

 • rozkład czasu pracy wynika z prawa pracy, z obwieszczenia o systemach i rozkładach czasu pracy albo z umowy o pracę,
   
 • praca wykonywana jest w systemie zadaniowym,
   
 • na pisemny wniosek pracownika pracodawca stosuje do niego ruchomy rozkład czasu pracy lub na jego pisemny wniosek pracodawca ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy (art. 129 § 4 K.p.).

Normy i wymiar czasu pracy

Niezależnie od tego, w jakim wymiarze czasu pracy jest zatrudniony pracownik, obowiązują go jednakowe normy czasu pracy. Zatem zarówno pełnoetatowiec, jak i niepełnoetatowiec, stosownie do art. 129 § 1 K.p., ma normy czasu pracy wynoszące 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Natomiast wymiar czasu pracy takiego pracownika należy proporcjonalnie obniżyć w stosunku do wymiaru, jaki obowiązuje zatrudnionego na pełny etat (przykład 2). Daje on liczbę godzin pracy, którą powinien przepracować pracownik w danym okresie rozliczeniowym.

W myśl art. 130 K.p. obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
   
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
   
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Tak obliczony wymiar obniża się o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy pracownika.

Przykład 1

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu pracuje we wtorki i środy po 8 godzin oraz czwartki po 4 godziny na dobę. Jego wymiar czasu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym obejmującym styczeń-marzec br., obliczony zgodnie z art. 130 K.p., wynosi 256 godz.: 1/2 × [(40 godz. × 12 tyg.) + (8 godz. × 5 dni) - (8 godz. × 1 święto)] = 256 godzin.

W podanym okresie wystąpi 13 wtorków, 13 śród i 13 czwartków. Pracownik przepracuje w tych dniach łącznie 260 godzin, tj. odpowiednio: (13 wtorków × 8 godz.) + (13 śród × 8 godz.) + (13 czwartków × 4 godz.). Pracownikowi należy wyznaczyć jeden z czwartków w rozkładzie czasu pracy dzień wolny od pracy, gdyż w przeciwnym przypadku przepracuje większą liczbę godzin niż wynika dla niego z wymiaru czasu pracy.


Przykład 2

Pracodawca zatrudnia pracownika na 3/4 etatu w czteromiesięcznych okresach rozliczeniowych przypadających na okresy: styczeń-kwiecień, maj-sierpień i wrzesień-grudzień. Pełny wymiar czasu pracy w poszczególnych okresach bieżącego roku wynosi:

styczeń-kwiecień: (40 godz. × 17 tyg.) - (8 godz. × 2 święta) = 664 godziny,
maj-sierpień: (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 4 dni) - (8 godz. × 4 święta) = 680 godzin,
wrzesień-grudzień: (40 godz. × 17 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 4 święta) = 656 godzin.

Dla pracownika zatrudnionego na 3/4 etatu w wymienionych okresach wymiar czasu pracy wynosi:

styczeń-kwiecień: 498 godzin (664 godz. × 3/4 etatu),
maj-sierpień: 510 godzin (680 godz. × 3/4 etatu),
wrzesień-grudzień: 492 godziny (656 godz. × 3/4 etatu).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60