czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (430) z dnia 10.02.2017

Ewidencjonowanie czasu pracy przedstawicieli handlowych

Zatrudniamy przedstawicieli handlowych, z których każdy obsługuje pewien rejon (zazwyczaj kilka województw). Jakie normy podać w dostarczanej im informacji o warunkach zatrudnienia? Czy wobec braku możliwości bieżącej kontroli możemy w każdej dobie roboczej zaewidencjonować w ich karcie czasu pracy 8 roboczogodzin?

Przedstawiciele handlowi to grupa zaliczana do tzw. pracowników mobilnych, których praca polega na ciągłym przemieszczaniu się. Nie modyfikuje to jednak obowiązujących ich norm czasu pracy. Tak jak pracownicy wykonujący pracę w stałym miejscu, są oni objęci normami określonymi w art. 129 § 1 K.p.

Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Takie też normy należy podać w informacji o warunkach zatrudnienia, o której mowa w art. 29 § 3 K.p., chyba że pracownik jest objęty odmiennymi normami czasu pracy, np. niepełnosprawny.

Zwracamy uwagę! Od normy dobowej czasu pracy należy odróżnić przedłużony wymiar dobowy. Charakteryzuje on szczególne systemy lub rozkłady czasu pracy (np. równoważny), które ze względu na specyfikę pracy, dopuszczają "złamanie" normy dobowej przez planowanie dłuższej dniówki, co nie skutkuje wystąpieniem godzin nadliczbowych. Musi być jednak skompensowane dniami krótszej pracy albo większą ilością dni wolnych.

Pracodawca nie ma obowiązku uzupełniania informacji o warunkach zatrudnienia o te dane, ale nie występuje też taki zakaz. Tak więc jeśli prawidłowo poinformuje pracownika o normach, a dodatkowo o obejmującym go przedłużonym wymiarze dobowym, nie powinno to być uznane za błąd.

Jeśli chodzi o ewidencję czasu pracy, to obowiązek jej prowadzenia przewiduje art. 149 § 1 K.p., a zakres określa § 8 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji (...), o czym piszemy w temacie 2 niniejszego działu.

W ewidencji zamieszcza się dane rzeczywiste, a nie przyjęty plan pracy, co z racji rodzaju i miejsca pracy może być w omawianym przypadku utrudnione. Pozyskiwanie tych danych należy jednak określić w ramach przepisów (wytycznych) wewnętrznych. To, za jaki okres i w jaki sposób pracodawca będzie prowadził ewidencję czasu pracy oraz uzyskiwał od pracowników potwierdzenie przybycia i obecności w pracy, powinien określać regulamin pracy (art. 1041 § 1 K.p.) - por. S. Kowalski, Sł.Pracow. nr 6/2010, str. 25. Podsumowując, ewidencjonowanie 8 godzin na dobę będzie prawidłowe tylko wówczas, gdy pozostanie zgodne z rzeczywistym czasem pracy pracownika.

Pracodawca może też rozważyć wprowadzenie systemu, który nie wymaga rejestrowania danych wskazanych w pytaniu. Godzin pracy nie ewidencjonuje się w stosunku do pracowników objętych systemem zadaniowego czasu pracy (art. 149 § 2 K.p.). Wyjaśniamy, że ten system może być stosowany w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy. Pracodawca ustala wówczas, po porozumieniu z pracownikiem, czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań. Na temat organizacji czasu pracy w systemie zadaniowym pisaliśmy w UiPP nr 24/2016, str. 32-34.

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60