czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 34 (1388) z dnia 27.04.2017

Sporządzanie i przekazywanie rozkładów czasu pracy

Pracownikom, którzy wykonują pracę na różnych zmianach albo w różnych godzinach, przy zmiennym dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca jest obowiązany sporządzać rozkłady czasu pracy. Powinni oni bowiem z pewnym wyprzedzeniem wiedzieć, jak w danym miesiącu będzie kształtował się ich czas pracy. Rozkład czasu pracy nie musi jednak od razu być ustalony na cały okres rozliczeniowy (dłuższy niż miesięczny).

Sporządzanie i ustalanie rozkładów

Wykonywanie pracy przez pracowników odbywa się w ramach obowiązującego ich wymiaru czasu pracy. Przy czym przy planowaniu pracy pracodawca ma obowiązek uwzględnić określone w przepisach normy czasu pracy, zapewnić m.in. odpoczynki dobowe i tygodniowe oraz zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Wszystkie informacje o dniach i godzinach pracy oraz dniach wolnych powinien zawierać rozkład czasu pracy.

Rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej, na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc (art. 129 § 3 K.p.). Przepisy z zakresu czasu pracy dopuszczają okresy rozliczeniowe różnej długości. Często stosowane są 4-miesięczne lub 3-miesięczne okresy rozliczeniowe. W niektórych systemach obowiązują jednak ograniczenia do 1 miesiąca. Natomiast w każdym systemie czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy, przy zachowaniu ogólnych zasad dotyczących ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników, okres rozliczeniowy może być przedłużony nawet do 12 miesięcy (art. 129 § 2 K.p.). Ustawodawca przewiduje jednak, że w dłuższych okresach rozliczeniowych rozkłady czasu pracy muszą być sporządzane na co najmniej 1 miesiąc, a nie na cały np. 12-miesięczny okres rozliczeniowy.


Pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został on sporządzony.

Ustalanie rozkładów

Rozkład czasu pracy ustala się w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie pracy lub w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (art. 150 § 1 K.p.).

Natomiast jeżeli chodzi o ruchomy rozkład czasu pracy, o którym mowa w art. 1401 K.p., to ustala się go:

 • w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a K.p., albo
   
 • w porozumieniu zawieranym z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy - jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe.

Ponadto ruchomy rozkład czasu pracy może być stosowany na pisemny wniosek pracownika, niezależnie od ustalenia go przez pracodawcę w trybie art. 150 § 3 K.p. (art. 150 § 5 K.p.).

Kiedy nie trzeba sporządzać rozkładu?

Pracodawca nie sporządza rozkładu czasu pracy, jeżeli:

 • rozkład czasu pracy wynika z prawa pracy, z obwieszczenia o systemach i rozkładach czasu pracy albo z umowy o pracę,
   
 • w porozumieniu z pracownikiem ustali czas niezbędny do wykonania powierzonych zadań, uwzględniając wymiar czasu pracy wynikający z norm określonych w art. 129 § 1 K.p. (system zadaniowy); w takim przypadku rozkład czasu pracy ustala pracownik,
   
 • na pisemny wniosek pracownika pracodawca stosuje do niego ruchomy rozkład czasu pracy,
   
 • na pisemny wniosek pracownika pracodawca ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy (art. 129 § 4 K.p.).

Rozkładem czasu pracy, który wynika wprost z obowiązujących przepisów, jest organizacja pracy w tzw. systemie podstawowym. Pracownicy wykonują w nim pracę przez 5 dni w tygodniu, przy zachowaniu 8-godzinnej normy dobowej oraz przeciętnie 40-godzinnej normy tygodniowej w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy w tej organizacji przeważnie jest sobota. Jeżeli taki rozkład czasu pracy jest niezmienny, to zasadniczo nie wymaga od pracodawcy układania harmonogramów. Natomiast jeżeli pracownicy w takiej organizacji pracują na zmiany, konieczne może być sporządzanie rozkładów indywidualnych.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony w systemie równoważnym, który przewiduje możliwość wydłużenia dniówki roboczej do 12 godzin na dobę. W zakładzie obowiązuje praca na zmiany, dlatego pracownicy wykonują też pracę w niedziele i święta. Obowiązują ich jednomiesięczne okresy rozliczeniowe.

Na czerwiec 2017 r. pracodawca zaplanował dla pracownika pracę w godzinach:

1 tydzień 2 tydzień
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr
7-19 7-19 19-7 19-7 19-7 7-19 7-19 7-19

3 tydzień 4 tydzień
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt So Nd Pn Wt Śr Cz Pt
19-7 19-7 19-7 7-19 7-19 7-19

W rozkładzie zaplanowano obowiązujący wymiar czasu pracy (168 godz.), zapewniono odpoczynki dobowe i tygodniowe, minimalną łączną liczbę dni wolnych od pracy oraz przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy. Ponadto pracownik korzysta co najmniej raz na 4 tygodnie z niedzieli wolnej od pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60