czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 12 (438) z dnia 10.06.2017

Zastosowanie ruchomego czasu pracy

Zgodnie z regulaminem pracy, dyrektora, kierownika działu, ich zastępców oraz specjalistę ds. jakości i administracji obowiązuje system podstawowy w ruchomym czasie pracy. Z kolei pozostali pracownicy rozpoczynają pracę między 700 a 900, z tym że godziny pracy poszczególnych pracowników na dany miesiąc ustala kierownik działu. Czy prawidłowym będzie zaplanowanie im pracy na trzy zmiany (I - od 600 do 1400, II - od 1400 do 2200, III - od 2200 do 600)?

Zastosowanie ruchomego czasu pracy
rys. Zastosowanie ruchomego czasu pracy

Ruchomy czas pracy pozwala na uniknięcie skutku zaplanowania wcześniejszej godziny rozpoczęcia pracy w kolejnej dobie pracowniczej, przypadającej po dniu pracy, w postaci nadgodzin, które w pozostałych przypadkach wyniknęłyby ze "złamania" doby pracowniczej (art. 1401 K.p.). Występuje on w dwóch wariantach:

  • pierwszy polega na określeniu przez pracodawcę różnych godzin rozpoczynania i kończenia pracy w układanych dla pracowników rozkładach, obejmujących co najmniej miesięczne okresy,
     
  • drugi wprowadza większą elastyczność dla pracowników, którzy w ramach określonego przez pracodawcę przedziału godzin rozpoczynania pracy mogą swobodnie wybierać, o której godzinie przyjdą do pracy w danym dniu roboczym.

Zastosowanie ruchomego czasu pracy pozwala na wydłużenie przedziału godzin pracy zakładu do maksymalnie 13 godzin w dobie, z zastrzeżeniem zapewnienia pracownikom co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (art. 1401 § 3 K.p.).

Przykład

Pracodawca postanowił o wprowadzeniu ruchomego czasu pracy wobec pracowników produkcji, w oparciu o układane na miesiąc rozkłady przewidujące rozpoczynanie pracy między 500 a 1000 oraz dla pracowników administracyjnych i obsługi. Druga grupa ma sama decydować o godzinie rozpoczynania pracy, w ramach przedziału godzin określonego pomiędzy 700 a 1200. Przedstawiciele obydwu grup pracują w podstawowym czasie pracy.

Stosowanie w praktyce przedstawionych zasad powoduje, że przedstawiciele każdej z grup realizując harmonogram pracy będą mieli zapewnione odpoczynki. Należy jednak zachować ostrożność w zlecaniu pracy nadliczbowej, gdyż może ona powodować ich naruszenie.


Cel polegający na wydłużeniu godzin pracy zakładu można również osiągnąć wprowadzając zmianowość pracy, rozumianą jako wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni (art. 128 § 2 pkt 1 K.p.). Pozwala ona na wydłużenie godzin pracy zakładu lub jego określonych działów, a w przypadku planowania pracy na trzy następujące po sobie zmiany daje podstawy do wykonywania zadań w sposób nieprzerwany, przez 24 godziny na dobę.

Zwracamy uwagę! W zakresie wprowadzania ruchomego czasu pracy i pracy zmianowej występują różnice. Pierwszy z nich ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu zawieranym z zakładowymi organizacjami związkowymi bądź organizacjami reprezentatywnymi. Firmy, w których nie ma związków zawodowych zawierają stosowne porozumienie z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w przyjętym u pracodawcy trybie. Każdy pracodawca może ponadto stosować ruchomy czas pracy indywidualnie - wprowadzając go na pisemny wniosek pracownika (art. 150 § 3 i 5 K.p.). Z kolei zmianowość pracy, jako element rozkładu czasu pracy, powinna wynikać z układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy, a w najmniejszych zakładach pracy, niezwiązanych wymienionymi przepisami wewnętrznymi, z obwieszczenia pracodawcy o czasie pracy (art. 150 § 1 w związku z art. 1041 § 1 pkt 2 K.p.).

Przykład

Kierownicy działów u pracodawcy z pytania pomimo postanowień umieszczonych w regulaminie pracy planują pracownikom pracę na 3 zmiany: tj. I zmiana od 600 do 1400, II zmiana od 1400 do 2200, III zmiana od 2200 do 600. Powyższe jest nieprawidłowe, gdyż postanowienie regulaminowe określa jednoznacznie przedział czasu, w którym praca powinna się rozpocząć. Regulamin powinien dopuszczać pracę zmianową w ramach systemu podstawowego, zgodnie z harmonogramami pracy układanymi na miesięczne okresy i przekazywanymi do wiadomości pracowników na tydzień przed rozpoczęciem ujętego w nich okresu.

Zmiany w regulaminie pracy, podobnie jak ten akt, wchodzą w życie po upływie 2 tygodni od podania ich do wiadomości pracowników w przyjęty u pracodawcy sposób. Dopiero po tym czasie układanie harmonogramów w zaproponowany sposób będzie prawidłowe.

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60