czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017

Ustalenie wymiaru czasu pracy dla części okresu rozliczeniowego

1) Pracodawca stosujący 3-miesięczny okres rozliczeniowy pokrywający się z kwartałami roku kalendarzowego zatrudnił pracownika od 1 lipca 2017 r. w równoważnym czasie pracy. Po 2-tygodniowym okresie próbnym strony podpisały umowę na czas określony. W międzyczasie pracownik otrzymał intratną ofertę zatrudnienia za granicą i rozwiązał umowę z zachowaniem 2-tygodniowego wypowiedzenia, co nastąpiło 19 sierpnia br. Jak należało obliczyć wymiar czasu pracy dla części okresu rozliczeniowego?

W okolicznościach wskazanych w pytaniu pracodawca powinien był przeliczyć wymiar czasu pracy, odnosząc go do faktycznie przepracowanych przez pracownika godzin. W tym celu należało pomnożyć 7 pełnych tygodni występujących między 1 lipca a 19 sierpnia br. przez 40 godzin uzyskując 280 godzin, a następnie odjąć 8 godzin z tytułu święta 15 sierpnia - ograniczając wymiar obliczony dla części okresu rozliczeniowego do 272 godzin. Do tej wartości należało następnie odnieść faktyczny czas pracy pracownika (art. 1516 § 1 K.p.). Jeżeli pracownik przepracował mniejszą liczbę godzin od wynikającej z wymiaru obliczonego dla części okresu rozliczeniowego, doszło do niedopracowania wymiaru czasu pracy, co jednak było niezależne od pracownika. W efekcie oprócz wynagrodzenia za pracę faktycznie wykonaną, pracodawca powinien był wypłacić pracownikowi za każdą z takich godzin stawkę osobistego zaszeregowania.

W omawianym przypadku mogło też nastąpić przekroczenie wymiaru. Jedno i drugie stanowi naturalną konsekwencję stosowania nierównomiernego rozkładu czasu pracy w skali okresu rozliczeniowego. Jeśli porównanie czasu pracy z wykonania i wymiaru obliczonego dla części okresu rozliczeniowego wykaże przekroczenie tego ostatniego, mamy do czynienia z nadgodzinami. Co ważne te przekroczenia będą przeważnie wynikać z wykonywania pracy zgodnie z rozkładem przewidującym możliwość przedłużenia czasu pracy do 12 godzin w dobie. Nie sposób więc kwalifikować ich jako nadgodzin dobowych - będą to typowe przekroczenia średniotygodniowe, za które z końcem okresu rozliczeniowego, w omawianym przypadku wywołanego zakończeniem pracowniczego zatrudnienia, pracownik ma prawo do 100% dodatków do normalnego wynagrodzenia.

Zwracamy uwagę! Trzecia możliwość to przepracowanie liczby godzin precyzyjnie odpowiadającej wymiarowi czasu pracy ustalonemu dla części okresu rozliczeniowego. Takie przypadki występują u pracowników zatrudnionych w podstawowym czasie pracy, pracujących według stałego rozkładu - od poniedziałku do piątku z wyłączeniem ustawowo wolnych świąt, a w systemach zmiennych są rzadkością.

Przykład

Załóżmy, że pracownik, o którym mowa w pytaniu, miał zaplanowane 12-godzinne zmiany:

 • w lipcu: 1 i 2, 5 i 6, 9 i 10, 13 i 14, 17 i 18, 21 i 22, 25 i 26, 29 i 30,
   
 • w sierpniu: 2 i 3, 6 i 7, 10 i 11, 14 i 15, 18 i 19.

Łącznie przepracował więc 312 godzin (26 dni x 12 godz.). Wymiar czasu pracy dla części okresu rozliczeniowego (od 1 lipca do 19 sierpnia) wynosił 272 godziny (40 godz. x 7 tyg. - 8 godz. x 1 święto), czyli przepracował o 40 godzin więcej.

Pracownik złożył wypowiedzenie umowy 4 sierpnia br., a więc jeśli pracodawca przewidział w przepisach wewnętrznych możliwość modyfikacji ogłoszonych rozkładów pracy, mógł dokonać zmiany wyznaczając np. 15, 18 i 19 sierpnia br. dniami harmonogramowo wolnymi od pracy (36 godz.) i np. skracając czas pracy 14 sierpnia br. z planowanych 12 godzin do 8 godzin. W ten sposób czas pracy zaplanowany i wynikający z wymiaru zostałyby wyrównane, a pracodawca uniknąłby wystąpienia nadgodzin wskutek realizacji pierwotnego harmonogramu.


Jeżeli pracodawca z przykładu nie dokonał zmiany rozkładu, to dodatkowe 40 godzin pracy stanowiło nadgodziny średniotygodniowe, za które obok normalnego wynagrodzenia pracownik nabywa prawo do 100% dodatków. W przypadku omawianym w przykładzie takie działanie nie wiąże się z ryzykiem popełnienia wykroczenia, gdyż pracownik nie przekroczy przeciętnie 48 godzin pracy na tydzień w skali części okresu rozliczeniowego.


2) Czy analogiczne zasady należy przyjąć w przypadku zatrudnienia pracownika w równoważnym czasie pracy w trakcie miesiąca (okresu rozliczeniowego)?

Tak, również w tej sytuacji kluczowe znaczenie dla wymiaru czasu pracy ma liczba pełnych tygodni, dni od poniedziałku do piątku wystających poza pełne tygodnie oraz świąt występujących w innym dniu niż niedziela w ramach części okresu rozliczeniowego. Cząstkowy wymiar czasu pracy zawsze będzie niższy od wymiaru obowiązującego dla całego okresu rozliczeniowego, co nie pozostaje bez wpływu na możliwości pracodawcy w zakresie układania rozkładu.

Przykład

Pracownik zatrudniony w systemie równoważnym, w miesięcznych okresach rozliczeniowych podjął zatrudnienie 12 czerwca 2017 r. W praktyce oznacza to, że jego wymiar nie obejmował pełnych 168 godzin pracy, gdyż w okresie od 12 do 30 czerwca przypadały 2 pełne tygodnie, 5 dni od poniedziałku do piątku wystających poza pełne tygodnie oraz 1 święto (15 czerwca - Boże Ciało), które obniżało wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Wskazniki i stawki Wymiar czasu pracy w 2017 r. podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl.

W efekcie planując pracę pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca pracodawca miał do dyspozycji 112 godzin, które mógł podzielić przykładowo na 9 dniówek po 12 godzin każda i 1 dzień pracy w wymiarze 4 godzin, dopełniający czas pracy do wymiaru.


Zwracamy uwagę!
Mniejsza liczba godzin pracy w ramach części okresu rozliczeniowego powoduje, że pracownik wynagradzany stałą stawką miesięczną otrzyma proporcjonalnie niższe wynagrodzenie. W tym zakresie zastosowanie znajdzie § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927), dalej rozporządzenia o wynagrodzeniu.

Przykład

Przyjmujemy dane z poprzedniego przykładu i dodatkowo, że wynagrodzenie pracownika określono w stałej stawce miesięcznej w kwocie 3.600 zł. Obliczając wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca należało pełną stawkę (3.600 zł) podzielić przez wymiar czasu pracy obowiązujący w czerwcu (168 godz.), a następnie otrzymany wynik pomnożyć przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w okresie od 1 do 11 czerwca 2017 r. (56 godz.). Tak ustaloną kwotę należało odjąć od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc. A zatem za czerwiec br. wynagrodzenie pracownika wyniosło: 3.600 zł : 168 godz. = 21,43 zł; 21,43 zł x 56 godz. = 1.200,08 zł; 3.600 zł - 1.200,08 zł = 2.399,92 zł.


3) Pracownik zatrudniony w równoważnym czasie pracy chorował od 1 do 28 czerwca br., a w dniach 29 i 30 czerwca br. pracował po 12 godzin. Jak należało ustalić wymiar czasu pracy i czy wystąpiły w tym przypadku nadgodziny?

W okolicznościach wskazanych w pytaniu, obowiązkiem pracodawcy jest obniżenie wymiaru ustalonego dla okresu rozliczeniowego o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadającej do przepracowania w trakcie tej nieobecności zgodnie z obowiązującym pracownika rozkładem (art. 130 § 3 K.p.). W efekcie aby rozstrzygnąć, czy u pracownika z pytania wystąpiły nadgodziny, koniecznym jest zapoznanie się z harmonogramem pracy przypadającym na okres niezdolności do pracy. Przy prawidłowo zaplanowanym wymiarze czasu pracy w czerwcu 2017 r. - np. podzielonym na 14 dni pracy po 12 godzin każdy - nie wystąpiłyby nadgodziny. W takim przypadku pracownik przepracował 2 dni z 14 dni, czyli przez pozostałe 12 dni pracy usprawiedliwiłby swoją nieobecność, a tym samym nie doszłoby do przekroczenia norm czasu pracy.

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.