czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 95 (1449) z dnia 27.11.2017

Czas pracy osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Pracowników niepełnosprawnych obowiązują inne normy czasu pracy niż ogół zatrudnionych. Jednakże wymiar czasu pracy tej grupy zatrudnionych oblicza się na podstawie przepisów Kodeksu pracy, przyjmując w miejsce norm kodeksowych normy czasu pracy obowiązujące niepełnosprawnych. Ustalając wymiar czasu pracy dla osób, które legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, stosuje się niższe normy czasu pracy właściwe dla tych pracowników.

Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych

Czas pracy pracowników niepełnosprawnych uregulowano w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.). Cechuje się on pewnymi odrębnościami w stosunku do norm kodeksowych.

Czas pracy wszystkich osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień (art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji). Inaczej jest w przypadku pracowników niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. Ich czas pracy nie może wynosić więcej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Podane normy czasu pracy ulegają uchyleniu:

 • wobec osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
   
 • gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę (art. 16 ust. 1 ustawy o rehabilitacji).

Przepisy ustawy o rehabilitacji nie odnoszą się do sposobu ustalania wymiaru czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych. Na mocy art. 5 K.p. będą w tym zakresie stosowane przepisy Kodeksu pracy. Powołana regulacja stanowi, że jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, przepisy Kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami.

Zatem wymiar czasu pracy niepełnosprawnych należy obliczać zgodnie z art. 130 K.p., przy zastosowaniu norm czasu pracy określonych w ustawie o rehabilitacji.

Wymiar czasu pracy

Sposób obliczania wymiaru czasu pracy dla ogółu zatrudnionych określa art. 130 K.p. i należy go stosować również do pracowników niepełnosprawnych. Nie dotyczy on tylko pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym. Na mocy tej regulacji wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym,
   
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku, tzw. dni wystających,
   
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Obliczając wymiar czasu pracy pracowników niepełnosprawnych zamiast norm kodeksowych stosuje się normy określone w ustawie o rehabilitacji, właściwe dla określonych stopni niepełnosprawności. Pracownicy niepełnosprawni, których obowiązują niższe normy czasu pracy, mają też niższy wymiar czasu pracy. Prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy jest podstawą do planowania rozkładów czasu pracy pracowników.

W przypadku pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na część etatu, wymiar ich czasu pracy ustala się również w podany sposób, jednak w proporcji do wielkości ich etatu.

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2018 r. dla pełnoetatowego pracownika niepełnosprawnego, którego obowiązują skrócone normy czasu pracy wynoszące 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień
Miesiąc Obliczenie wymiaru czasu pracy Godziny Dni
(35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 2 święta) 147 21
II (35 godz. × 4 tyg.) 140 20
III (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) 154 22
IV (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 1 święto) 140 20
V (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 3 święta) 140 20
VI (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) 147 21
VII (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) 154 22
VIII (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) - (7 godz. × 1 święto) 154 22
IX (35 godz. × 4 tyg.) 140 20
X (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 3 dni) 161 23
XI (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 2 dni) - (7 godz. × 1 święto) 147 21
XII (35 godz. × 4 tyg.) + (7 godz. × 1 dzień) - (7 godz. × 2 święta) 133 19
Łącznie 1.757 251

Wymiar czasu pracy w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych w 2018 r. dla niepełnosprawnego zatrudnionego na cały lub część etatu, którego obowiązują skrócone normy czasu pracy wynoszące 7 godzin na dobę i 35 godzin na tydzień
Miesiąc Pełny etat (godz.) 1/2 etatu (godz.) 1/4 etatu (godz.) 1/3 etatu (godz.)
147 73,5 36,75 49
II 140 70 35 46,67*
III 154 77 38,5 51,33*
IV 140 70 35 46,67*
V 140 70 35 46,67*
VI 147 73,5 36,75 49
VII 154 77 38,5 51,33*
VIII 154 77 38,5 51,33*
IX 140 70 35 46,67*
X 161 80,5 40,25 53,67*
XI 147 73,5 36,75 49
XII 133 66,5 33,25 44,33*
* liczba godzin zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.)

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60