czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (458) z dnia 10.04.2018

Doręczanie pracownikom rozkładów czasu pracy, nie w każdym przypadku

W firmie obowiązuje system podstawowy, praca odbywa się na dwie, trwające tydzień, zmiany (600-1400 i 1400-2200), a dniami wolnymi od pracy są soboty. Czy jesteśmy obowiązani cyklicznie przygotowywać i doręczać pracownikom harmonogramy?

Jeżeli rozkład czasu pracy wynika z wewnętrznego aktu normatywnego albo z obwieszczenia o czasie pracy, to nie.

Z nielicznymi wyjątkami stosowane w zakładzie systemy i rozkłady czasu pracy powinny być wprowadzane w drodze postanowień układów zbiorowych, regulaminów pracy albo poprzez obwieszczenie (art. 150 § 1 K.p.). To ostatnie stosowane jest przez tzw. małych pracodawców, którzy nie są objęci układem zbiorowym pracy, jak też nie mają obowiązku wprowadzania regulaminu pracy (zatrudniają poniżej 50 pracowników). Istnieją też wyjątki. Przykładowo zastosowanie do pracowników skróconego bądź weekendowego systemu czasu pracy wymaga zamieszczenia odpowiedniego postanowienia w umowie o pracę. Szczególne wymogi formalne są też przewidziane w przypadku systemu przerywanego czasu pracy oraz rozkładu ruchomego. Pierwszy z wymienionych wprowadza się w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a jeżeli u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa - w porozumieniu z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u tego pracodawcy. W przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącego działalność w zakresie rolnictwa i hodowli, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, system przerywanego czasu pracy może być stosowany na podstawie umowy o pracę.

Z kolei wprowadzenie ruchomego rozkładu czasu pracy powinno nastąpić na podstawie:

 • układu zbiorowego pracy lub porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi; jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 24125a K.p., albo
   
 • porozumienia zawartego z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy (jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe).

Ten rozkład można też wprowadzić w trybie indywidualnym - na pisemny wniosek pracownika.

Pojęcie systemu i rozkładu czasu pracy nie jest tożsame. System jest pojęciem szerszym, zawierającym ogólne wytyczne w zakresie planowania pracy, choć czasem (gdy jest powtarzalny), jednocześnie jest rozkładem. Rozkład precyzuje plan pracy, w tym w zakresie konkretnych dni oraz godzin pracy względem grup (zespołów, brygad), choć czasem także pojedynczych pracowników. Praktyka wypracowała natomiast jeszcze jeden, najniższy poziom planu pracy, tzw. harmonogram (wykres obrazujący kolejność i czas trwania poszczególnych etapów - por. Słownik Języka Polskiego PWN, praca zbiorowa pod red. E. Sobol, Warszawa 2008, str. 256), który jest zazwyczaj zindywidualizowanym rozkładem czasu pracy.

Obowiązek tworzenia rozkładu oraz zasady jego udostępniania określa art. 129 § 3 K.p. Zgodnie z tym przepisem, rozkład czasu pracy danego pracownika może być sporządzony w formie pisemnej lub elektronicznej na okres krótszy niż okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej 1 miesiąc. Pracodawca przekazuje pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został sporządzony. Nie zawsze jest to jednak konieczne.

Ważne: Pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli m.in. wynika on z prawa pracy, obwieszczenia o czasie pracy albo z umowy o pracę (art. 129 § 4 K.p.).

Przez prawo pracy należy tu rozumieć nie tylko przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych, lecz również postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy (art. 9 § 1 K.p.).

Z powyższego wynika, że jeżeli plan pracy pracownika jest mu znany (z treści aktów wewnętrznych lub z umowy o pracę) i ma charakter powtarzalny (nie zmienia się), pracodawca nie ma obowiązku comiesięcznego ponawiania o nim informacji. Tak jest w przypadku opisanym w pytaniu. Stosowany system jest jednocześnie planem pracy, a jedyny element ruchomy - pora wykonywania pracy - ma stały, ustalony z góry rytm.

Przykład

Pracodawca, który prowadzi działalność gospodarczą od kilkunastu lat, wobec poprawy koniunktury postanowił podwyższyć stan zatrudnienia oraz wprowadzić dwuzmianowość produkcji, tak aby maszyny i urządzenia były wykorzystywane przez cały dzień. Pracowników podzielił na dwie grupy (A i B), o czym ich poinformował, a następnie wydał nowe obwieszczenie o czasie pracy o następującej treści: "W zakładzie obowiązuje system podstawowy czasu pracy. Praca jest wykonywana od poniedziałku do piątku, przez:

 • pracowników administracji: od 700 do 1500,
   
 • pracowników produkcji: od 600 do 1400 i od 1400 do 2200.

Zmiana pory wykonywania pracy przez pracowników produkcyjnych będzie następowała z częstotliwością tygodniową.

Przedmiotowa organizacja pracy wchodzi w życie od 30 kwietnia 2018 r. W pierwszym tygodniu obowiązywania brygada A pracuje od 600 do 1400, a brygada B od 1400 do 2200.".

Pracodawca nie musi sporządzać indywidualnych rozkładów czasu pracy.


Zwracamy uwagę!
System podstawowy nie został wyodrębniony w przepisach Kodeksu pracy i oznacza stosowanie - bez modyfikacji - norm kodeksowych (8-godz. dobowej i przeciętnej 40-godz. tygodniowej) albo norm wynikających z przepisów odrębnych, obejmujących niektóre grupy szczególne (np. biały personel podmiotu leczniczego).

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

grudzień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.