czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 22 (1584) z dnia 18.03.2019

Ustalanie wymiaru czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym

Wymiar czasu pracy oblicza się na obowiązujący okres rozliczeniowy. Stosuje się jednomiesięczne lub dłuższe okresy rozliczeniowe. W wielu przypadkach pracownik rozwiązuje lub nawiązuje stosunek pracy w trakcie danego okresu rozliczeniowego. Wówczas należy ustalić dla niego krótszy okres rozliczeniowy. Bez względu na długość okresu rozliczeniowego, zasady obliczania wymiaru czasu pracy dla każdego z nich są jednakowe.

Skrócony okres rozliczeniowy

W razie ustania stosunku pracy w czasie trwania okresu rozliczeniowego, pracodawca ma obowiązek rozliczyć czas przepracowany od początku tego okresu do dnia ustania zatrudnienia. Podobnie jest, gdy pracownik podejmuje zatrudnienie w trakcie okresu rozliczeniowego. Pracodawca musi wówczas rozliczyć czas pracy pracownika w skróconym okresie rozliczeniowym. Wymaga to ustalenia wymiaru czasu pracy w tym okresie.

Rozpoczęcie okresu rozliczeniowego dla pracownika w trakcie miesiąca (lub jego zakończenie), nie zmienia zasad ustalania dla niego wymiaru czasu pracy. Stosuje się wtedy art. 130 K.p. Przy czym wymiar czasu pracy pracownika ustala się dla skróconego okresu rozliczeniowego (przykład).

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
   
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
   
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela.

Wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym ulega ponadto obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nieobecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

W przypadku pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, obliczony według wskazanej w art. 130 K.p. metodyki wymiar czasu pracy zmniejsza się proporcjonalnie do wielkości jego etatu.

Pracownik niepełnosprawny

Dla pracowników niepełnosprawnych normy czasu pracy zostały ustanowione odrębnie w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.), zwanej ustawą o rehabilitacji. Jak stanowi art. 15 ustawy o rehabilitacji, czas pracy osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Natomiast czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Normy te mają charakter sztywny, a nie przeciętny.

Przepisy powołanej ustawy nie regulują metodyki ustalania wymiaru czasu pracy dla pracowników niepełnosprawnych. W takiej sytuacji, na mocy art. 5 K.p., stosuje się do jego ustalania przepisy Kodeksu pracy. Zatem wymiar czasu niepełnosprawnych pracowników oblicza się zgodnie z art. 130 K.p. Przy czym zamiast kodeksowych norm czasu pracy stosuje się normy odpowiednie dla pracowników niepełnosprawnych, z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności. Ponadto, gdy pracownik niepełnosprawny jest zatrudniony na część etatu, wymiar czasu pracy ustalony w podany sposób obniża się proporcjonalnie do wielkości jego etatu.

Fakt rozpoczęcia okresu rozliczeniowego w trakcie miesiąca nie zmienia zasad ustalania dla pracownika wymiaru czasu pracy. Ustala się go wówczas dla skróconego okresu rozliczeniowego, licząc od dnia rozpoczęcia okresu rozliczeniowego do dnia jego zakończenia.

Wynagrodzenie w krótszym okresie rozliczeniowym

Rozliczenie czasu pracy w skróconym okresie rozliczeniowym ma wpływ na wysokość wynagrodzenia pracownika. Jeżeli pracownik otrzymuje stałe miesięczne wynagrodzenie, wówczas jego wysokość zmniejsza się na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). Przy stawce godzinowej oblicza się je mnożąc stawkę za godzinę przez liczbę przepracowanych godzin. Ponadto, jeżeli od początku okresu rozliczeniowego do dnia zakończenia zatrudnienia pracownik pracował w wymiarze przekraczającym normy określone w art. 129 K.p., przysługuje mu, oprócz normalnego wynagrodzenia, prawo do dodatku, o którym mowa w art. 1511 § 1 K.p., czyli za godziny nadliczbowe.

W sytuacji odwrotnej, czyli niedopracowania wymiaru w skróconym okresie rozliczeniowym, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie przestojowe, przewidziane w art. 81 § 1 K.p.

Przykład

Pracownica z dniem 19 marca 2019 r. zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Będzie wykonywać pracę na 3/4 etatu w podstawowej organizacji czasu pracy od poniedziałku do piątku w proporcjonalnie zmniejszonym wymiarze, po 6 godzin na dobę. Obowiązują ją czteromiesięczne okresy rozliczeniowe, licząc od stycznia.

Obliczenie wymiaru czasu pracy pracownicy zatrudnionej na 3/4 etatu dla skróconego okresu rozliczeniowego przypadającego od 19 marca do 30 kwietnia 2019 r.:

- (40 godz. × 6 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto) = 240 godz.,

- 3/4 etatu × 240 godz. = 180 godz.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.