czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (1100) z dnia 24.07.2014

Czas pracy niepełnosprawnych pracowników

Zatrudniam osoby niepełnosprawne, które na podstawie zaświadczeń o celowości zastosowania skróconej normy czasu pracy pracują 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Z początkiem sierpnia br. przyjmę nową osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Czy to prawda, że osoba ta ma prawo do skróconych norm czasu pracy bez konieczności uzyskiwania zaświadczenia?

TAK. Z dniem 10 lipca br. uchylony został przepis w zakresie, w jakim uzależniał stosowanie skróconej normy czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania przez nią zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania tej skróconej normy. W konsekwencji, w okresie od 10 do 15 lipca br. wymienieni pracownicy mieli prawo do skróconych norm czasu pracy bez tego zaświadczenia. Skrócone normy czasu pracy obowiązują wskazaną grupę pracowników także po 15 lipca br. na mocy nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która weszła w życie z dniem 16 lipca br. Zgodnie z tą nowelizacją czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Normy te obowiązują z mocy prawa. Przedmiotowa regulacja stanowi powrót do rozwiązań obowiązujących w ustawie o rehabilitacji zawodowej przez szereg lat.

Warto zaznaczyć, że bez zmian pozostały regulacje w zakresie pracy osób niepełnosprawnych na podstawie zasad ogólnych. Oznacza to, że normy czasu pracy określone w art. 15 ustawy o rehabilitacji, podlegają wyłączeniu:

  • w odniesieniu do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
     
  • w przypadku gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Nowelizacja stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt K 17/11. Trybunał uznał w nim, że przepis uzależniający zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym lub umiarkowanym od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 Konstytucji RP.

Reasumując, zatrudnianemu przez Czytelnika od sierpnia br. pracownikowi z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z mocy prawa przysługują skrócone normy czasu pracy.

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60