czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 96 (1137) z dnia 1.12.2014

Wymiar czasu pracy niepełnoetatowców w 2015 r.

Część pracowników wykonuje pracę w niepełnym wymiarze etatu. Dla nich wymiar czasu pracy ustalony w sposób wynikający z art. 130 K.p. ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wielkości etatu. Przy czym rozkład czasu pracy takich pracowników może przewidywać równomierne lub zmienne rozłożenie godzin pracy.

Obliczanie wymiaru czasu pracy

Wymiar czasu pracy pracowników niepełnoetatowych oblicza się według tej samej metodyki, co pełnoetatowców. Dodatkowo, ustalony wymiar czasu pracy obniża się stosownie do wielkości etatu zatrudnionego na część etatu. Obowiązujący pracownika w danym okresie rozliczeniowym wymiar czasu pracy oblicza się:

 • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
   
 • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku,
   
 • obniżając wymiar czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela (art. 130 K.p.).

Proporcjonalnie zmniejszony wymiar czasu pracy niepełnoetatowca służy do planowania jego czasu pracy. Ustaloną w podany sposób liczbę godzin pracownik zatrudniony na część etatu jest obowiązany przepracować w danym okresie rozliczeniowym. Rozkład czasu pracy takiego pracownika może przewidywać równomierne rozłożenie godzin pracy np. na 5 dni w tygodniu. Może też mieć charakter zmienny i przewidywać pracę tylko w niektóre dni tygodnia w ramach obowiązujących norm czasu pracy, przy większej liczbie dni wolnych.

W przypadku pracownika niepełnoetatowego zastosowanie znajdują normy czasu pracy obowiązujące pracowników pełnoetatowych. Zatem planując jego rozkład czasu pracy w systemie podstawowym pracodawca może wyznaczyć mu pracę nawet przez 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Natomiast w systemie równoważnym w wersji podstawowej przedłużony wymiar dobowy takiego pracownika może wynieść do 12 godzin. Należy przy tym pamiętać o nieprzekraczaniu tych norm oraz o zachowaniu obowiązującego wymiaru czasu pracy.

Limitowane godziny pracy ponad wymiar

Praca ponad wymiar czasu pracy pracownika niepełnoetatowego wymaga odpowiednich zapisów w umowie o pracę. W myśl art. 151 § 5 K.p. strony ustalają w treści umowy dopuszczalną liczbę godzin pracy ponad określony w umowie wymiar niepełnego etatu, których przekroczenie uprawnia pracownika, oprócz normalnego wynagrodzenia, do dodatku do wynagrodzenia jak za pracę nadliczbową.

Przy czym godziny przepracowane przez niepełnoetatowca ponad limit ustalony w umowie o pracę nie są godzinami nadliczbowymi, tylko są opłacane jak praca nadliczbowa. Natomiast za godziny pracy ponad wymiar wynikający z umowy o pracę, jednak bez naruszenia limitu godzin określonego w tej umowie, pracownikowi niepełnoetatowemu przysługuje tylko normalne wynagrodzenie bez dodatku jak za pracę nadliczbową.

Liczbę godzin pracy, których przekroczenie uprawnia do dodatku jak za nadgodziny, ustala się biorąc pod uwagę rozkład i wymiar czasu pracy. Przykładowo można go określić przez wskazanie wymiaru:

 • dobowego: "praca powyżej 5 godzin na dobę",
   
 • średniotygodniowego: "praca przekraczająca 30 godzin przeciętnie w tygodniu w okresie rozliczeniowym".

Niezależnie od powyższego, pracą w godzinach nadliczbowych pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy będzie praca wykonywana w wymiarze powyżej 8 godzin na dobę lub przeciętnie 40 godzin tygodniowo albo po przekroczeniu przedłużonego dobowego wymiaru czasu pracy w systemach szczególnych.

Tabelaryczne zestawienie wymiarów czasu pracy w 2015 r. w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych dla pracowników zatrudnionych na część etatu

miesiąc

wyliczenie czasu pracy

Liczba
godzin dla zatrudnionego na pełny etat

Liczba dni

pracy

Liczba
godzin dla zatrudnionego na 1/2 etatu

Liczba
godzin dla zatrudnionego na 1/4 etatu

Liczba
godzin dla zatrudnionego na 3/4 etatu

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 2 święta) 160 20 80 40 120

II

(40 godz. × 4 tyg.) 160 20 80 40 120

III

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) 176 22 88 44 132

IV

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto) 168 21 84 42 126

V

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto) 160 20 80 40 120

VI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) - (8 godz. × 1 święto) 168 21 84 42 126

VII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) 184 23 92 46 138

VIII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto) 160 20 80 40 120

IX

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) 176 22 88 44 132

X

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 2 dni) 176 22 88 44 132

XI

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 1 dzień) - (8 godz. × 1 święto) 160 20 80 40 120

XII

(40 godz. × 4 tyg.) + (8 godz. × 3 dni) - (8 godz. × 2 święta) 168 21 84 42 126

razem

2.016 252 1.008 504 1.512

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502)

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60