czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015

Obniżone normy czasu pracy dla pracownika podmiotu leczniczego

Jakie normy czasu pracy obowiązują asystentkę stomatologiczną zatrudnioną u osoby niebędącej lekarzem, ale prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie działalności leczniczej?

Normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych regulują przepisy szczególne, tj. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), dalej ustawa. Stanowi ona lex specialis w stosunku do przepisów Kodeksu pracy, zatem w sprawach w niej uregulowanych Kodeks nie znajduje zastosowania.


Zwracamy uwagę!
Status pomiotu leczniczego mają nie tylko samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ale także m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa ta nie stanowi inaczej - w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą (art. 4 ustawy).

art. 93 ustawy wyodrębniono trzy grupy pracowników podmiotu leczniczego, których dotyczą różne normy czasu pracy, tj.:

  • ogólną, objętą normami 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
     
  • technicznych, obsługi i gospodarczych, objętą normami 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
     
  • niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami, do której stosuje się normy 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Ustawa nie definiuje pracowników zaliczonych do poszczególnych grup według klasyfikacji określonej w jej art. 93. Podziału dokonują jedynie rozporządzenia Ministra Zdrowia:

1) z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz. 896) oraz

2) z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 954).

Pierwszy z powołanych aktów wykonawczych w załączniku określającym kwalifikacje wyróżnia pracowników działalności podstawowej oraz odrębnie administracyjnych, technicznych i ekonomicznych oraz gospodarczych. W sposób zbliżony dzieli pracowników drugie z ww. rozporządzeń wymieniając pracowników wykonujących zawód medyczny oraz innych, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, administracyjnych, technicznych i ekonomicznych, gospodarczych i obsługi oraz ekonomiczno-administracyjno-technicznych i obsługi.

Wykazy te mogą stanowić pomoc w sklasyfikowaniu osób, o których mowa w pytaniu. Asystentka stomatologiczna w obydwu przypadkach została ujęta w pierwszej grupie pracowników, z czego należy wywodzić obowiązywanie wobec niej norm 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień. Nie ma przy tym podstaw różnicowania osób na wskazanym stanowisku ze względu na podmiot zatrudniający, o ile zalicza się go do podmiotów leczniczych.

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

FORUM - Prawo pracy

Forum aktywnych księgowych i kadrowców

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60