czas pracy, wymiar czasu pracy, czas pracy kierowcy, godziny nadliczbowe, praca w porze nocnej
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (383) z dnia 1.03.2015

Obniżone normy czasu pracy dla pracownika podmiotu leczniczego

Jakie normy czasu pracy obowiązują asystentkę stomatologiczną zatrudnioną u osoby niebędącej lekarzem, ale prowadzącej działalność gospodarczą w zakresie działalności leczniczej?

Obniżone normy czasu pracy dla pracownika podmiotu leczniczego
rys. Obniżone normy czasu pracy dla pracownika podmiotu leczniczego

Normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych regulują przepisy szczególne, tj. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), dalej ustawa. Stanowi ona lex specialis w stosunku do przepisów Kodeksu pracy, zatem w sprawach w niej uregulowanych Kodeks nie znajduje zastosowania.


Zwracamy uwagę!
Status pomiotu leczniczego mają nie tylko samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ale także m.in. przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa ta nie stanowi inaczej - w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą (art. 4 ustawy).

art. 93 ustawy wyodrębniono trzy grupy pracowników podmiotu leczniczego, których dotyczą różne normy czasu pracy, tj.:

  • ogólną, objętą normami 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
     
  • technicznych, obsługi i gospodarczych, objętą normami 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym,
     
  • niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami, do której stosuje się normy 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Ustawa nie definiuje pracowników zaliczonych do poszczególnych grup według klasyfikacji określonej w jej art. 93. Podziału dokonują jedynie rozporządzenia Ministra Zdrowia:

1) z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151, poz. 896) oraz

2) z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników podmiotów leczniczych działających w formie jednostki budżetowej (Dz. U. poz. 954).

Pierwszy z powołanych aktów wykonawczych w załączniku określającym kwalifikacje wyróżnia pracowników działalności podstawowej oraz odrębnie administracyjnych, technicznych i ekonomicznych oraz gospodarczych. W sposób zbliżony dzieli pracowników drugie z ww. rozporządzeń wymieniając pracowników wykonujących zawód medyczny oraz innych, których praca pozostaje w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, administracyjnych, technicznych i ekonomicznych, gospodarczych i obsługi oraz ekonomiczno-administracyjno-technicznych i obsługi.

Wykazy te mogą stanowić pomoc w sklasyfikowaniu osób, o których mowa w pytaniu. Asystentka stomatologiczna w obydwu przypadkach została ujęta w pierwszej grupie pracowników, z czego należy wywodzić obowiązywanie wobec niej norm 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień. Nie ma przy tym podstaw różnicowania osób na wskazanym stanowisku ze względu na podmiot zatrudniający, o ile zalicza się go do podmiotów leczniczych.

www.Czas-Pracy.pl - Systemy i rozkłady czasu pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA - Prawo Pracy

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI - Prawo Pracy

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60